+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Profil Zakładu

Zakład Architektur i Zastosowań Internetu powstał w  Instytucie Łączności w 2010 roku. W ramach zakładu prowadzone są badania w zakresie nowych architektur sieci telekomunikacyjnych (sieci 5G, Future Internet, IaaS, itd.)  jak również  protokołów  i aplikacji (Internet Rzeczy, Multimedia w sieci  5G, itp). W zakładzie realizowane są obecnie dwa międzynarodowe projekty badawcze (Eurostars DELTA - Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events oraz Pollux IDSECOM - ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT) jak również  jeden krajowy projekt badawczy PL-LAB2020 - Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze Internetu Przyszłości.

 

Kompetencje

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się na następujących obszarach:

  1. Analiza i badania nowych architektur sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu Przyszłości oraz     sieci  5G.
  2. Badania związane z aplikacjami Internetu Przyszłości: Internet Rzeczy, Aplikacje multimedialne w sieciach 5G, Inteligentne Miasta
  3. Projektowanie, zarządzanie i testowanie  nowych testbedów (w odniesieniu do Internetu Przyszłości)
  4. Analiza i badania w zakresie efektywności protokołów
  5. Planowanie i wymiarowanie sieci telekomunikacyjnych
  6. Projektowanie, wdrażanie, testowanie i zarządzanie zdalnym dostępem do wirtualnych zasobów testbedu
  7. Badania i projektowanie narzędzi symulacyjnych

 

Projekty

  1. DELTA - (Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events) Celem projektu jest opracowanie nowego Systemu Dystrybucji Mediów, którego składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM) link: (http://www.delta-project.net/)
  2. IDSECOM - (ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT). Projekt ma na celu opracowanie bezpiecznej platformy do zarządzania obiektami i usługami w środowisku obejmującym Internet Rzeczy . link: (https://idsecom.itl.waw.pl/)
  3. PL-LAB2020 – Projekt ma na celu opracowanie infrastruktury badawczej dla rozwoju Internetu Przyszłości dla badań w programie Horizon 2020.