+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe, a także przygotowuje ekspertyzy, analizy i opinie. Wykonuje takie prace, jak:

 • analizy inżynierskie wspomagające zarządzanie widmem wykorzystywanym przez radiofonię UKF FM, telewizję, służby ruchome lądowe, służby stałe ziemskie w pasmie częstotliwości 30 MHz-40 GHz, metodami zalecanymi przez ITU-R, COST;
 • wyznaczanie i analizy profilu terenu między wybranymi punktami;
 • analizy obszarowe (widoczność radiowa i optyczna, rozkład natężenia pola wokół stacji nadawczej, jakość odbioru sygnału w obecności sygnałów zakłócających itp.);
 • analizy stanu środowiska elektromagnetycznego;
 • analizy warunków odbioru w obecności wielu sygnałów zakłócających;
 • planowanie sieci różnych służb radiowych oraz tworzenie planów dołączenia dodatkowych stacji bazowych do już istniejących sieci (dobór częstotliwości i innych parametrów technicznych);
 • analizy kompatybilności różnych służb radiowych przy współużytkowaniu częstotliwości;
 • opracowywanie systemów informatycznych do wspomagania gospodarki widmem częstotliwości radiowych;
 • prace studialne nad wprowadzeniem nowych służb (radiofonia cyfrowa, telewizja cyfrowa, nowe służby ruchome, itp.);
 • pomiary, badania (m. in. homologacyjne), projektowanie i wykonawstwo anten;
 • ekspertyzy oraz opinie na temat anten i urządzeń antenowych;
 • numeryczne modelowanie anten (wyznaczanie parametrów elektrycznych anten, rozkładu natężenia pola w otoczeniu anten, zasięgów stref ochronnych);
 • badania i oceny oddziaływania urządzeń antenowych na środowisko;
 • analizy w zakresie kompatybilności wewnętrznej i optymalizacji systemów antenowych;
 • oprogramowanie specjalistycznych zagadnień antenowych;
 • oprogramowanie systemów do kontroli emisji radiowych;
 • aprobaty techniczne anten wg wymagań prawa budowlanego;
 • pomiary emisji zakłóceń radioelektrycznych w odniesieniu do napięć (ciągłych i krótkotrwałych), prądów, mocy w przewodach zasilania i sygnałowych oraz emisji pola elektromagnetycznego w odległości 3 i 10 m od badanego urządzenia;
 • pomiary punktowe emisji w bezpośrednim otoczeniu badanego obiektu, w tym pomiary skuteczności ekranowania;
 • pomiary odporności sprzętu na zakłócające napięcia i pola elektromagnetyczne;
 • pomiary odporności urządzeń elektronicznych;
 • badania zniekształceń w sieci zasilania;
 • weryfikacja parametrów urządzeń pomiarowych, stosowanych w miernictwie zakłóceń radioelektrycznych;
 • analizy zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym w warunkach miejskich.

W ramach Zakładu działają: