+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zespół wykonuje prace w zakresie metrologii parametrów podstawowych, czyli:

 • napięcia i prądu stałego,z12-ppodst
 • napięcia i prądu przemiennego,
 • rezystancji DC i AC,
 • pojemności,
 • indukcyjności własnej,
 • impedancji.

Ponadto prowadzi wzorcowanie takich przyrządów, jak:

 • mierniki napięcia, prądu, oporu, rezystancji izolacji, impedancji i RLC,
 • mostki stałoprądowe, impedancji i RLC,
 • woltomierze, miliwoltomierze, amperomierze, omomierze cyfrowe i analogowe,
 • kalibratory napięć, prądów i oporu,
 • oporniki, kondensatory wzorcowe i dekadowe,
 • cewki wzorcowe, wzorce rezystancji stałe i regulowane,
 • wzorce impedancji.