+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zespół wykonuje kalibrację (wzorcowanie) optoelektronicznych przyrządów pomiarowych.

W skład wyposażenia zespołu wchodzą między innymi:z12-opto

  • optyczny analizator widma,
  • mierniki mocy optycznej z wysokiej klasy głowicami pomiarowymi,
  • wąsko- i szerokopasmowe źródła promieniowania optycznego,
  • tłumiki optyczne,
  • reflektometr optyczny,
  • miernik tłumienności odbicia.

Wyposażenie umożliwia wzorcowanie wszelkiego typu mierników mocy optycznej, źródeł promieniowania optycznego, tłumików optycznych oraz reflektometrów optycznych. Wykonywane są wzorcowania przyrządów pomiarowych, pracujących w trzech oknach telekomunikacyjnych: 850, 1310, 1550 nm.

Prowadzone są również prace nad automatyzacją stanowisk pomiarowych z wykorzystaniem interfejsu IEEE 488 i Ethernet.

Zespół zajmuje się ponadto badaniami nad opracowaniem nowych metodyk oraz procedur wzorcowania innych przyrządów i elementów optoelektronicznych.

Badane wielkości, zakresy i zdolności pomiarowe wzorcowanych przyrządów są zamieszczone w tabeli.