+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Jednym z obszarów działań Zespołu jest dziedzina pomiarów czasu i częstotliwości. Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej (LMEEiO) ma doskonały cezowy wzorzec częstotliwości Agilent 5071A (opcja high performance) i może zagwarantować najwyższą jakość kalibracji.
Wzorzec 5071A jest źródłem sygnałów czasu i częstotliwości dla wszystkich przyrządów wzorcowych oraz podstawą do prowadzenia prac badawczych.

Instytut Łączności bierze udział w tworzeniu Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL), co wymaga stałego i precyzyjnego określania parametrów wzorca cezowego LMEEiO.
Zadanie to polega na wykonywaniu - za pośrednictwem systemu GPS - ciągłych, zdalnych porównań wzorca LMEEiO:

 • ze wzorcami takich instytucji realizujących państwowe skale czasu, jak:
  • Główny Urząd Miar (GUM) w Polsce,
  • Observatoire de Paris (OP) we Francji,
  • National Physical Laboratory (NPL) w Wielkiej Brytanii,
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech,
 • ze wzorcami pozostałych uczestników TA(PL), takich jak:
  • Centrum Badań Rozwojowych (CBR),
  • Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR),
  • Obserwatorium Astrogeodynamiczne (AOS).

Badane wielkości, zakresy i zdolności pomiarowe wzorcowanych przyrządów są zamieszczone w tabeli.

Instytut Łączności utrzymuje publicznie dostępny serwer NTP (ntp.itl.waw.pl, IP: 193.110.137.171), umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu urządzeń elektronicznych (wzorzec klasy STRATUM-1). Sygnał czasu dla tego serwera zapewniają dwa wzorce atomowe utrzymywane przez Centralną Izbę Pomiarów Telekomunikacyjnych.