+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

System ten jest przeznaczony do wspierania pracy służb odpowiedzialnych za ochronę i eksploatację telekomunikacyjnej infrastruktury krytycznej, Związane jest to z koniecznością ciągłego lub quasi ciągłego monitorowania jej elementów składowych takich jak szafy kablowe, pomieszczenia techniczne w budynkach, studnie i kanalizacja kablowa oraz samych kabli zarówno miedzianych jak i światłowodowych. Dane uzyskane w trakcie monitorowania są na bieżąco wykorzystywane do przedstawiania stanu infrastruktury i sygnalizowania sytuacji alarmowych lub niebezpiecznych (np. w wyniku predykcji uszkodzeń).

Architektura systemu została przedstawiona na rysunku.

System składa się z centrum nadzoru oraz dołączonych do niego różnego rodzaju głowic i czujek.

Miedziane linie kablowe są nadzorowane przez głowice pomiarowe do kabli miedzianych, Każda głowica umożliwia nadzór 16 wieloparowych kabli o długości kilku kilometrów.
Linie światłowodowe są nadzorowane przez głowice pomiarowe do kabli światłowodowych. Głowica posiada jeden port, do którego, za pomocą przełączników światłowodów są sekwencyjnie dołączane pojedyncze włókna z każdego nadzorowanego kabla. Mogą być nadzorowane włókna używane do transmisji jak i „ciemne” o długości kilkudziesięciu kilometrów.

Studnie kablowe, szafy oraz inne obiekty w terenie są nadzorowane przez zamontowane w nich różnego rodzaju czujki. Stany czujek są odczytywane przez komputer w centrum nadzoru za pośrednictwem przeznaczonych do tego głowic, które także zasilają czujki przez kabel transmisyjny. Każda głowica umożliwia podłączenie 7 linii z czujkami. Każda linia obsługuje do 30 różnych czujek i może mieć długość kilku kilometrów.

Do tej pory system został wdrożony w sieci firmy Orange Polska w ok. 200 miejscowościach, w rafineriach PKN Orlen, w kopalniach i elektrowniach oraz u innych operatorów sieci teleinformatycznych. Opracowane wersje systemu umożliwiają jego eksploatację w środowisku zagrożonym wybuchem (posiadamy certyfikat Ex).

System uzyskał szereg opinii technicznych, referencji, wyróżnień, nagród i dyplomów.

 

Materiały informacyjne

pdf_ico Ulotka produktu

pdf_ico Artykuł w czasopiśmie Infrastruktura Krytyczna

 

Kontakt

Stanisław Dziubak

Tel. (+48) 506 047 161
E-mail: s.dziubak@il-pib.pl