+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

naglowek1-tba160

 

Realizacja Projektu została zakończona.

 

Realizacja Projektu przebiegała następująco:

W IV kw. 2009 roku, zakończona została realizacja Zadania nr 1. Opracowanie wymagań, założeń konstrukcyjnych i technicznych. W ramach zadania opracowane zostały trzy dokumenty (produkty Projektu) stanowiące podstawę dalszych prac projektowych:

 • Wymagania techniczno-eksploatacyjne na urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA w telekomunikacyjnych systemach zasilania, Wersja. 2.0, grudzień 2009;
 • Założenia Konstrukcyjne na urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA w telekomunikacyjnych systemach zasilania, Wersja. 2.0, grudzień 2009;
 • Warunki techniczne (tymczasowe) nr TWT.01.M/2009/IŁ na urządzenie TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA w systemach zasilania, Wersja. 2.0, grudzień 2009.

W I kw. 2010 roku, zakończona została realizacja Zadania nr 2. Opracowanie architektury urządzenia i prace modelowe oraz Zadania nr 3. Wybór dostawców i zakup wyposażenia laboratoryjnego. W ramach Zadania nr 2 opracowany został kolejny dokument stanowiący podstawę realizacji dalszych prac w Projekcie:

 • Projekt architektury urządzenia TBA160-IŁ do kontroli baterii VRLA w telekomunikacyjnych systemach zasilania, Wersja. 2.0, luty 2010.

W ramach Zadania nr 3 wykonane zostały wstępne testy i badania próbne oraz uruchomione zostało stanowisko pomiarowe dla potrzeb Projektu, składające się z zakupionych elementów wyposażenia laboratoryjnego. Działania te opisane zostały w dokumencie:

 • Raport z uruchomienia zakupionego sprzętu laboratoryjnego, marzec 2010.

Założone zadania zostały zrealizowane, a zaplanowany wynik, w postaci dwóch głównych produktów Projektu:

 1. Dokumentacja techniczna urządzenia TBA160-IŁ, w tym:
  1. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzenia TBA160-IŁ;
  2. Założenia Konstrukcyjne urządzenia TBA160-IŁ;
  3. Warunki Techniczne na urządzenie TBA160-IŁ;
  4. Projekt Architektury urządzenia TBA160-IŁ.
 2. Wyposażenie laboratoryjne, uzupełnione zgodnie z potrzebami Projektu.
został osiągnięty. Tym samym pierwszy kamień milowy, ustanowiony w Projekcie po sześciu miesiącach jego trwania, zakończył z wynikiem pozytywnym pierwszą fazę realizacji Projektu.
 

W II kw. 2010 roku, zakończona została realizacja Zadania nr 4. Wybór kooperantów i zaprojektowanie prototypu. Zgodnie z założeniami głównymi rezultatami/produktami Zadania nr 4 były:  

 • wersja robocza dokumentacji technicznej urządzenia TBA160-IŁ,
 • bazowa specyfikacja niezbędnych do zakupu elementów i podzespołów.

W ramach Zadania nr 5 prowadzone były postępowania ofertowe na dostawę/wykonanie elementów i podzespołów niezbędnych do wykonania prototypów urządzenia TBA160-IŁ. Pomimo nieznacznych opóźnień w dostawach zamawianych elementów udało się skompletować większość podzespołów i doprowadzić do zestawienia (w ramach Zadania nr 6) pierwszej sztuki prototypu urządzenia TBA160-IŁ, która w lipcu 2010 przekazana zostanie do testów laboratoryjnych.

W III kwartale 2010 roku, zakończona została realizacja Zadania nr 6. Wykonanie prototypu urządzenia. Zgodnie z założeniami głównymi rezultatami/produktami Zadania nr 6 były:

 • 4 sztuki prototypów urządzenia TBA160-IŁ.

W ramach Zadania nr 5 realizowane były zamówienia na dostawę/wykonanie elementów i podzespołów niezbędnych do wykonania prototypów urządzenia TBA160-IŁ. Zadanie nie zostało zamknięte, a termin zakończenia zadania został przesunięty z uwagi na możliwe zakupy uzupełniające. Potrzeba takich zakupów może wyniknąć w związku z prowadzonymi testami laboratoryjnymi (Zadanie nr 8) i rozpoczynanymi w IV kw. 2010 badaniami eksploatacyjnymi prototypów urządzenia TBA160-IŁ (Zadanie nr 9).

W ramach Zadania nr 8 prowadzone były badania wstępne pierwszego egzemplarza prototypu urządzenia TBA160-IŁ oraz rozpoczęły się pełne badania wszystkich 4 egzemplarzy prototypu, prowadzone według opracowanego programu testów.

W ramach Zadania nr 7 opracowana została modelowa wersja oprogramowania do obrazowania danych oraz wersja robocza dokumentacji oprogramowania.

W IV kw. 2010 roku, zakończona została realizacja Zadania nr 8. Testy laboratoryjne prototypu urządzenia. Zgodnie z założeniami głównymi rezultatami/produktami Zadania nr 8 były:

 • Program badań laboratoryjnych
 • Raport z badań pierwszego egzemplarza prototypu urządzenia TBA160-IŁ
 • Raport z badań czterech egzemplarzy prototypu urządzenia TBA160-IŁ

Badania zakończone zostały wystawieniem, przez Laboratorium Badań Urządzeń Zasilających Łączności (L3), Certyfikatu Instytutu Łączności dla urządzenia TBA160-IŁ.

 • 01-tba160-prototyp
 • 02-tba160-stanowisko
 • 03-tba160-certyfikat
 

W ramach Zadania nr 7 nastąpiło zamknięcie wersji modelowej oprogramowania oraz dokumentacji jego użytkowania, gotowej do przekazania potencjalnym użytkownikom na potrzeby prowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych.

Rozpoczęła się realizacja Zadania nr 9 dotyczącego badań prototypów urządzenia TBA160-IŁ w warunkach eksploatacyjnych, u potencjalnego użytkownika. Zadanie będzie realizowane także w I kw. 2011 roku.

Realizowane były, zgodnie z wypracowanymi procedurami i wzorami, prace związane z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu oraz promocja Projektu. W ramach działań promocyjnych, między innymi:

 • urządzenie TBA160-IŁ zostało zgłoszone na Międzynarodowe Targi Wynalazków w Seulu 02-05.12.2010 r., na których zdobyło ZŁOTY MEDAL;
 • 07 grudnia 2010 r., w siedzibie Instytutu Łączności, odbyło się seminarium promujące Projekt i jego rezultaty.
 • opracowany został i przekazany do publikacji artykuł promujący projekt i jego rezultaty; artykuł ukazał się w czasopiśmie z branży telekomunikacyjnej Infotel nr 4/2010.

W I kw. 2011 roku, zrealizowane zostały, założone harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, a zaplanowane wyniki, w postaci wymienionych poniżej produktów Projektu, zostały osiągnięte.

 1. Zadania nr 7. Wykonanie oprogramowania do obrazowania danych
  • Oprogramowanie na komputer PC, realizujące funkcje obrazowania, raportowania i archiwizacji wyników badań baterii wykonywanych przy użyciu urządzenia TBA160-IŁ
 2. Zadanie nr 9. Badania eksploatacyjne i walidacja
  • Ekspertyza w zakresie oceny i walidacji urządzenia TBA160-IŁ
  • Dokumentacja z badań eksploatacyjnych u potencjalnych użytkowników
 3. Zadanie nr 10. Wykonanie dokumentacji technicznej, patenty
  • Dokumentacja techniczna urządzenia TBA160-IŁ niezbędna do jego produkcji 
  • Dokumentacja użytkowa oprogramowania do obrazowania, raportowania i archiwizacji wyników pracy urządzenie TBA160-IŁ
  • Zgłoszenia patentowe rozwiązań zastosowanych w prototypie urządzenia TBA160-IŁ
  • Badania czystości patentowej prototypu urządzenia TBA160-IŁ

Trzeci kamień milowy, ustanowiony w Projekcie po osiemnastu miesiącach jego trwania, zakończył z wynikiem pozytywnym zasadniczą fazę realizacji Projektu.

W I kw. 2011 roku, zrealizowane były także prace związane z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu oraz promocją Projektu i jego rezultatów. W ramach działań promocyjnych, między innymi:

 • urządzenie TBA160-IŁ było promowane na międzynarodowych targach technologicznych Cebit 2011, Hanower 1-5 marca 2011 r.;
 • urządzenie TBA160-IŁ, jako wcześniej nagrodzone Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu 02-05.12.2010 r., było prezentowane na XVIII Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2010 r., w Muzeum Techniki w Warszawie, w dniach 7-13 marca 2011 r.;
 • Projekt i jego rezultaty były promowane na XXII Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM, w Łodzi w dniach 22-24 marca 2011 r. Urządzenie TBA160-IŁ, zgłoszone do konkursu o Medal Targów, zostało nagrodzone Złotym Medalem.

W II kwartale 2011 roku, zrealizowane zostały, założone harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, a zaplanowane wyniki, w postaci wymienionych poniżej produktów Projektu, zostały osiągnięte:

 1. Zakończenie realizacji Zadania nr 9 poprzez skompletowanie i przeanalizowanie materiałów z badań eksploatacyjnych prototypu urządzenia TBA160-IŁ, prowadzonych u potencjalnych użytkowników.
 2. Zakończenie realizacji Zadania nr 10 poprzez skompletowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do produkcji urządzenia.

W II kwartale 2011 roku, realizowane były także prace związane z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu oraz promocją Projektu i jego rezultatów. W ramach działań promocyjnych, między innymi:

 • Urządzenie TBA160-IŁ było promowane na 39 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie w dniach 6–10 kwiecień 2011 r., gdzie zostało nagrodzone Srebrnym Medalem. Na tej samej wystawie TBA160–IŁ zdobyło również Medal i Dyplom Association "Russian House for International Scientific and Technology Cooperation", Federacji Rosyjskiej.
 • Urządzenie TBA160-IŁ było promowane na 22. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2011 w Kuala Lumpur w Malezji, 20–22 maja 2011 r.. gdzie zostało nagrodzone Złotym Medalem. Na tej samej wystawie TBA160-IŁ zdobyło również  specjalne Wyróżnienie z Iranu.
 • Wykonane zostały tłumaczenia materiałów informacyjnych dotyczących głównego produktu projektu – urządzenia TBA160 na język francuski, rosyjski, niemiecki.
 • Opracowany został zaktualizowany materiał informacyjny o projekcie i jego rezultatach do broszur informacyjnych.
 • Zamówione zostały dwie broszury informacyjne z ogólnymi informacjami o Projekcie i jego rezultatach oraz z informacjami technicznymi o urządzeniu, w pięciu językach.
 • W dniu 28 czerwca 2011 odbyło się seminarium promujące Projekt i jego rezultaty oraz kończące Projekt. W seminarium wzięło udział czterdziestu przedstawicieli przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz potencjalnych producentów urządzenia.

30 czerwca 2011 r. – zakończono Projekt TBA160-IŁ. 

Zrealizowane zostały wszystkie zadania Projektu i wykonane wszystkie zaplanowane produkty. W 100% wykonane zostały wskaźniki produktu.