+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Kwartalnik TiTI

[Publikacja kwartalnika została wstrzymana]

ISSN 1640-1549, 1899-8933 (online)
Na łamach tego wydawanego w języku polskim kwartalnika są zamieszczane artykuły zamawiane i zgłaszane przez autorów oraz komunikaty i inne materiały, prezentujące:

  • informacje o bieżących problemach, tematach badawczych i osiągnięciach naukowych w zakresie techniki, ekonomiki oraz organizacji w dziedzinie telekomunikacji w technikach informacyjnych,
  • informacje o kierunkach rozwojowych we wszystkich obszarach dziedziny zainteresowań,
  • interdyscyplinarne problemy naukowe i techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego,
  • zagadnienia związane z kształceniem i podwyższaniem kwalifikacji we wspomnianych dziedzinach.

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych (2 punkty) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.