+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

naglowek_do_projketow

 

Realizacja Projektu została zakończona.

Firmy zainteresowane podjęciem produkcji urządzenia TBA160-IŁ, głównego produktu Projektu,  zapraszamy do kontaktu z Instytutem Łączności, Zakładem Zastosowań i Zasilania Łączności Elektronicznej – Z10, w celu uzgodnienia szczegółów.

 

Tytuł Projektu:

Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających

Nr Projektu: WND-POIG.01.03.01-14-076/09

Skrócona nazwa Projektu: TBA160-IŁ

W wyniku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej (95,5 pkt. na 100 możliwych) Projekt znalazł się na 5 pozycji listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Cele Projektu:

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poprzez udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem.
Bezpośrednim celem Projektu jest umożliwienie efektywnej kontroli baterii akumulatorów w telekomunikacyjnych systemach zasilania poprzez dostarczenie rozwiązania w postaci prototypu urządzenia nowej generacji TBA160-IŁ, służącego do kontroli baterii VRLA w w/w systemach.
Realizacja Projektu wpłynie także znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze telekomunikacyjnym poprzez mniejszą awaryjność akumulatorów w centralach telekomunikacyjnych oraz zwiększenie niezawodności świadczenia usług przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

Urządzenie do kontroli baterii VRLA będzie miało zastosowanie na rynkach międzynarodowych, ponieważ telekomunikacyjne systemy zasilania na całym świecie są wyposażone w tego typu baterie.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2009-30.06.2011

Główne produkty Projektu:

 1. Dokumentacja techniczna urządzenia TBA160-IŁ, w tym:
  1. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzenia TBA160-IŁ;
  2. Założenia Konstrukcyjne urządzenia TBA160-IŁ;
  3. Warunki Techniczne na urządzenie TBA160-IŁ;
  4. Projekt Architektury urządzenia TBA160-IŁ.
 2. Wyposażenie laboratoryjne, uzupełnione zgodnie z potrzebami Projektu.
 3. Zaprojektowane, wykonane i przebadane w testach laboratoryjnych oraz w badaniach eksploatacyjnych, prototypy urządzenia TBA160-IŁ.
 4. Zaprojektowane, wykonane i przetestowane oprogramowanie do obrazowania danych.
 5. Dokumentacja techniczna prototypu urządzenia oraz oprogramowania do obrazowania danych.
 6. Zgłoszenia patentowe dotyczące zastosowanych rozwiązań.

Realizacja Projektu: Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) i Zakład Systemów Zasilania (Z-5)