+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Tytuł projektu badawczego własnego: Badania i rozwój algorytmów zespołowych wzorców czasu w Bazie Danych TA(PL)

Umowa z NCBiR nr: 4863/B/T02/2011/40

Akronim: RATAPLNCBIR logo z szarym napisem_q

Realizacja: Instytut Łączności (Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych Z-12)

Okres realizacji: 2011-2013

Podstawowy cel projektu:

  1. Przygotowanie, implementacja oraz optymalizacja nowych algorytmów zespołowych wzorców czasu i częstotliwości w Bazie Danych dla TA(PL)
  2. Modyfikacja i optymalizacja algorytmów już zaimplementowanych w Bazie Danych dla TA(PL) w celu zwiększenia stabilności TA(PL).
  3. Porównanie wszystkich zaimplementowanych algorytmów w celu doboru najodpowiedniejszego spośród nich z punktu widzenia struktury porównań wzorców wewnątrz TA(PL).

Efekt końcowy:

Poza zaimplementowanymi algorytmami, będzie opracowanie/raport zawierający zbiór zaleceń (rekomendacji) dla algorytmu najlepszego do wykorzystania przy sterowaniu UTC(PL) w przypadku wyjątkowo dobrych wyników być może nawet nowy algorytm dla TA(PL) (w porozumieniu z Bureau international des poids et mesures (BIPM), Głównym Urzędem Miar (GUM) i pozostałymi członkami grupy laboratoriów współtworzących Polską Atomową Skalę Czasu TA(PL)).

Główne produkty Projektu:

  1. Nowe algorytmy Bazy Danych TA(PL).
  2. Aktualizacja obecnych algorytmów Bazy Danych TA(PL).