+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

logo_netBalticTytuł projektu: Internet na Bałtyku - Realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji

Obecnie na morzu wykorzystywana jest w znacznej mierze transmisja wąskopasmowa, zaś stosowanie infrastruktury systemu satelitarnego jest bardzo kosztowne. NCBIR logo z szarym napisem_q

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskich mechanizmów samoorganizacji sieci bezprzewodowych pozwalających na realizację infrastruktury umożliwiającej szybką transmisję danych pomiędzy statkami, statkami i centrami magazynowania oraz przetwarzania danych, a także statkami a publiczną siecią Internet.

Budżet projektu: prawie 7 milionów złotych

Okres realizacji: 2015 - 2018

Konsorcjum: Politechnika Gdańska (lider), IŁ PIB (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych Z-8), IO PAN, DGT, NavSim

Dofinansowanie w ramach: konkurs PBS3

Strona www projektu: http://www.netbaltic.pl/