+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności uczestniczy w projektach:

3PfDPRS Pilot Project for Demonstration - głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo (2018-2020).
GIMME PRSGNSS Interference Monitoring and Mitigation for Endusers – PRS - głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo (2018-2020).
horizon-2020-logo SIMFREE - Open-source freeware for fiber optic communication and sensing simulations - celem projektu SIMFREE jest opracowanie intuicyjnego oprogramowania open-source do symulacji nowej generacji systemów transmisji optycznej, które może być wykorzystane jako wsparcie dla projektów badawczych, a także, w edukacji (2017-2019).
R-Mode Baltic - Ranging Mode for the Baltic Sea, R-Mode Baltic of Interreg Baltic Sea Region – celem projektu jest stworzenie w rejonie Morza Bałtyckiego systemu tworzenia kopii zapasowych GNSS (2017-2020).
logo_eSea2 EfficienSea 2.0  - Getting Connected - celem projektu jest, między innymi, opracowanie hybrydowego systemu łączności dla potrzeb e-nawigacji. Zaimplementowana zostanie również idea Maritime Cloud oraz nowe usługi e-nawigacji (2015-2018).
  MONALIS - Monitoring and control QoE in large scale media distribution architectures - celem projektu jest opracowanie i stworzenie systemu do pomiaru i monitorowania jakości QoE (Quality of Experience) w sieciach telekomunikacyjnych w oparciu o technologię przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz wykorzystanie tego systemu do budowy platformy zarządzającej jakością usług w sieci (QoE) (2017-2019).

 

Projekty zakończone:

idsecom_logo IDSECOM - ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT  - celem projektu jest stworzenie bezpiecznej platformy umożliwiającej samozarządzanie obiektów i udostępnianych przez nie usług w środowisku Internetu Rzeczy (2014-2017).
DELTA_logo DELTA - Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events - celem projektu jest opracowanie nowego Systemu Dystrybucji Mediów, którego głównymi składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM) (2014-2015).
IDEALIST_Logo_mini IDEALIST - Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda Infrastructure for Service and Transport Networks - celem projektu jest opracowanie i skoordynowany rozwój innowacyjnych rozwiązań dla telekomunikacyjnych sieci transportowych zgodnych z nowymi, wymagającymi pasma aplikacjami w oparciu o elastyczne sieci optyczne (2012-2015).
alicante_logo ALICANTE - MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments (2010-2013)
edfas EDFAS - Functional state evaluation system with distributed intellect for elderly and disabled population - projekt, którego celem jest opracowanie systemu umożliwiającego zdalne monitorowanie parametrów życiowych ludzi starszych i niepełnosprawnych (2009-2011).
EfficienSea_h50 EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (Wydajny, bezpieczny i zrównoważony transport na morzu) (2009-2012)

logo_m_nemo

NEMO (Network of Excellence i on Micro-Optics) - Sieć Doskonałości Mikrooptyki (2004-2009)
logo_m_cruise CRUISE (Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments) - sieć doskonałości dotycząca aspektów aplikacyjnych i komunikacyjnych bezprzewodowych sieci sensorowych (2006-2007)
  ATVN-EU-GP (Academic Internet Television Network Showcases The Best Of Good Practice Activities) - projekt upowszechniający rezultaty najlepszych projektów badawczych w krajach członkowskich UE (2004-2006)
logo_m_BReATH BReATH (Broadband e-Services and Access for the Home) - koordynacja projektu dotyczącego zagadnień szerokopasmowego dostępu do usług elektronicznych dla domu (2005-2007)
logo_INTAS INTAS - sieć doskonałości Metody Algebraiczne i Dedukcyjne w Logikach Nieklasycznych i ich Zastosowania w Informatyce (zakończenie 2007)