+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Logo_ISOK-2011

 

Realizacja Zadania IŁ-PIB w Projekcie ISOK została zakończona.

 

W lutym 2012 roku IŁ-PIB zakończył realizację swojego zadania w Projekcie ISOK wykonaniem dwóch opracowań, stanowiących produkty cząstkowe Zadania nr 2:

 • P1.1 KATALOG krajowych projektów realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, istotnych dla ISOK (wraz z Bazą Projektów w MS Excel)
 • P1.2 ZESTAW WYTYCZNYCH do projektowania ISOK, wynikających z wykonanej identyfikacji systemów informacyjnych

Produkty P1.1 i P1.2 podlegały Przeglądom Jakości, w wyniku których uznano, że spełniają one Kryteria Jakości (Akceptacji) wskazane w Opisach Produktów.

W dniu 29 lutego 2012 r. produkty przekazane zostały do Kierownika Projektu w IMGW. Zatwierdzenie odbioru produktów P1.1 i P1.2 przez Komitet Sterujący Projektu zaplanowane zostało na spotkanie Komitetu Sterującego w dniu 06 marca 2012 r.

pdf_ico Prezentacja dotycząca Produktu P1.1 i P1.2

W grudniu 2011 roku zakończono prace nad opracowaniem pt. Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych, stanowiącym główny produkt Zadania nr 2, a zarazem wskaźnik produktu w Projekcie, nazywanym dalej Produktem P1.

Produkt P1 obejmuje:

 1. Dokument główny, opisujący przebieg badań i uzyskane wyniki
  – RAPORT z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych
 2. Załącznik nr 1 do RAPORTU
  – KATALOG zidentyfikowanych systemów informacyjnych umożliwiających zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechowywanie danych istotnych dla ISOK 
 3. Załącznik nr 2 do RAPORTU

 – BAZA systemów informacyjnych opisanych w KATALOGU (w MS Excel)

 – Opis BAZY systemów informacyjnych

Produkt P1 podlegał Przeglądom Jakości, w wyniku których uznano, że spełnia on Kryteria Jakości (Akceptacji) wskazane w Opisie Produktu.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Produkt P1 przekazany został do Kierownika Projektu w IMGW. Zatwierdzenie odbioru Produktu P1 przez Komitet Sterujący Projektu nastąpiło na spotkaniu Komitetu Sterującego w dniu 23 stycznia 2012 r.

pdf_ico Prezentacja dotycząca Produktu P1

W dniu 01 lutego 2011 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu ISOK, Instytut Łączności rozpoczął realizację Projektu, w tym Zadanie nr 2 Identyfikacja krajowych systemów informacyjnych.

Zadanie nr 2 realizowane jest bez zakłóceń.

Opracowane zostały i przyjęte do stosowania trzy dokumenty:

 • PR-01 Koncepcja i metodyka prowadzenia badań realizowanych w ramach Projektu;
 • PR-02 Karta Katalogowa Identyfikowanego Systemu. Zakres informacji o systemach identyfikowanych w ramach Projektu;
 • PR-03 Założenia realizacji procesu spotkań i wymiany korespondencji w ramach Projektu.