+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster
Zapraszamy na seminarium na temat:

2D i 3D periodyczne struktury fotoniczne jako czujniki naprężeń.

Referat wygłosi: dr inż. Anna Piotrowska.
 
Seminarium odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00 w Instytucie Łączności w sali Rady Naukowej (272).

 

Tematem prezentacji są badania nad dwu- i trójwymiarowymi periodycznymi strukturami fotonicznymi zw. kryształami fotonicznymi (2D i 3D photonic crystls)  jako czujnikami naprężeń. Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej dr inż. Anny Piotrowskiej w IFN-CNR oraz Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento.

Plan prezentacji:

1.  Cel i motywacja badań nad elastycznymi 2D i 3D strukturami kryształów fotonicznych.

2.  Co to są kryształy fotoniczne? Podstawowa klasyfikacja i właściwości.

3.  Mechanochronizm kryształów fotonicznych o trójwymiarowym periodycznym rozkładzie współczynnika załamania.

4.  2D kryształy fotoniczne jako czujniki naprężeń. Trzy metody wyznaczenia zależności pomiędzy naprężeniem a odpowiedzią optyczną struktury periodycznej:

  • Analiza spektralna wiązki światła po przejściu przez nprężoną 2D strukturę periodyczną;
  • Pomiar odkształceń obrazu dyfrakcyjnego (diffraction pattern) wywołanych naprężeniem 2D struktury periodycznej;
  • Analiza zmian polaryzcji światła po przejściu przez naprężoną, dwuwymiarową strukturę periodyczną kryształu fotonicznego, oraz w wyniku odbicia od jej powierzchni.

5.  Wnioski i podsumowanie otrzymanych wyników.