+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności zaprasza na seminarium naukowe: Optofluidyka.

Referat wygłosi: dr hab. Rafał Kasztelanic.

Seminarium odbędzie się 30 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Instytucie Łączności w sali Rady Naukowej (272).

Streszczenie: pojęcie optofluidyki obejmuje obszar badań i technologii, które łączą zalety mikrofluidyki i optyki. Zagadnienia, którymi zajmuje się optofluidyka obejmują wszelkie badania i urządzenia gdzie zachodzi oddziaływanie ciecz-światło. W szczególności, podczas seminarium, przedstawione zostaną zagadnienia związane: z kontrolowaniem przepływu za pomocą pola optycznego, z badaniem własności cieczy, z badaniem właściwości światłowodów fotonicznych wypełnionych cieczami, ze zmianą dyspersji włókien fotonicznych poprzez zmianę temperatury i stężenia roztworu etanolu w wodzie, z generacją widma supercontinuum w światłowodach fotonicznych wypełnionych cieczą, z biosensorami oraz z pułapkowaniem optycznym.

dr hab. Rafał Kasztelanic, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa