+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

TELEMETRIA POLSKA

Projekt prowadzony jest na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i obejmuje wykonywanie prac badawczo – rozwojowych w ramach realizacji działania „Jednoźródłowe badanie telemetryczne TV, radia i Internetu, w tym przeprowadzenie badania preferencji w zakresie konsumpcji mediów na małoskalowym modelu panelu telemetrycznego.