+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Anna Kacprzak

Tytuł projektu: Eksperymentalna platforma do automatycznej weryfikacji i walidacji algorytmów i protokołów kryptograficznych

Akronim: EPW

Informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany w ramach programu NCBR CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Czas trwania: 36 miesięcy (01.07.2020-30.06.2023)

Wykonawcy

Konsorcjum: Politechnika Warszawska, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Lider: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 4 161 525,00 zł

Cel projektuZasadniczym celem projektu jest opracowanie i uruchomienie eksperymentalnej platformy walidacyjnej służącej do oceny zgodności modułów kryptograficznych z normą EN ISO/IEC 19790:2018 Security requirements for cryptographic modules, z rozszerzeniem zakresu testów przyjętych w dokumentach NIST FIPS-140-4, SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms dla rozwiązań-modułów kryptograficznych realizowanych w postaci komponentów programowych albo sprzętowo-programowych (platforma walidacyjna) oraz formalnej oceny poprawności wdrożenia rozwiązań kryptograficznych (algorytmów i protokołów kryptograficznych będących elementem rozwiązań ICT).