+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Anna Kacprzak

Tytuł projektu: Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa.

Umowa: POPC.03.04.00-00-0001/20-00

Akronim: 3.4 PEM

Informacja o współfinansowaniu: Projekt finansowany z Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa

Działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informatyczne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych.

Czas trwania: 01.09.2020-30.11.2023

Wykonawcy:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) - Lider projektu

Instytut Łączności Partner Projektu

Całkowita wartość dofinansowania: 9 999 137,95 zł

Całkowita wartość dofinansowania dla IŁ: 7 847 900,70 zł

Cel projektu: Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa" realizowany przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Kampania ma na celu ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją, edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.