+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

 

Tytuł projektu: GNSS Interference Monitoring and Mitigation for Endusers – PRS

Akronim projektu: GIMME PRS

Informacja o współfinansowaniu: projekt finansowany przez Europejską Agencję ds. Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (European GNSS Agency – GSA) realizowany w ramach konkursu Joint Test Activities, dotyczących testów i pomiarów usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo.

Opis projektu: Celem projektu są pomiary jakości usługi PRS w systemie Galileo oraz jego odporności na celowe zakłócenia. Głównym zadaniem IŁ PIB (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych Z-8 w Gdańsku) w projekcie jest realizacja szeroko zakrojonej kampanii pomiarowej realizowanej w różnych środowiskach propagacyjnych w Polsce, której celem będzie porównanie jakości usługi PRS Galileo z innymi darmowymi usługami oferowanymi w ramach ogólnodostępnych systemów GNSS (m.in. GPS, Open Service Galileo). Planowane jest również przeprowadzenie przez IŁ PIB pomiarów porównawczych odporność odbiorników PRS Galileo i innych odbiorników GNSS na celowe zakłócenia.

Budżet projektu: 349 839,81 Euro

Budżet projektu IŁ: 159 380,00 Euro

Konsorcjum: 5 partnerów z Czech, Finlandii, Polski.

Lider: Competent PRS Authority (CPA) Polska.

Czas trwania: 49 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.)

Skrót: Głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo.