+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

 

Tytuł projektu: PRS Pilot Project for Demonstration

Akronim projektu: 3PfD

Informacja o współfinansowaniu: projekt finansowany przez Europejską Agencję ds. Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (European GNSS Agency – GSA) realizowany w ramach konkursu Joint Test Activities, dotyczących testów i pomiarów usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo.

Opis projektu: Celem projektu są pomiary jakości usługi PRS w systemie Galileo oraz jego odporności na celowe zakłócenia. W ramach projektu planowane jest uczestnictwo IŁ PIB (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych Z-8 w Gdańsku) w zadaniach związanych z obserwacją, wykrywaniem i identyfikacją różnego typu zakłóceń, które pojawiają się w pasmach częstotliwościowych wykorzystywanych przez systemu nawigacji satelitarnej. Planowany jest również udział IŁ PIB jako obserwatora w testach, które będą realizowane przez pozostałych partnerów w ramach projektu.

Budżet projektu: 2 114 691,32 Euro

Budżet projektu IŁ: 102 720,00 Euro

Konsorcjum: 12 partnerów z Belgii, Finlandii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Lider: Royal Military Academy (RMA), Belgia.

Czas trwania: 43 miesiące (do 1 czerwca 2020 r.)

Skrót: Głównym celem projektu są testy i pomiary usługi PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo.