+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Projekty

Instytut Łączności współpracuje z wieloma znaczącymi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, przedsiębiorstwami oraz administracją państwową różnego szczebla. Współpraca ta polega na realizacji wspólnych projektów badawczych krajowych i europejskich, prac o charakterze doradczym i eksperckim przede wszystkim na rzecz administracji oraz wykonywaniu prac o charakterze badawczo-rozwojowym na zlecenia podmiotów gospodarczych.

Zasoby Instytutu to doświadczona kadra specjalistów z dziedzin wchodzących w zakres działania Instytutu, dobrze wyposażone laboratoria i stanowiska pracy, wdrożone wewnętrzne procedury wpływające na jakość jego funkcjonowania.

Instytut Łączności aktywnie uczestniczy w staraniach o pozyskanie środków z funduszy europejskich na realizację projektów, w szczególności ukierunkowanych na rozwój gospodarki krajowej oraz zgodnych z polityką Unii Europejskiej.

Podkategorie

Projekt realizowany w latach 2015-2018.

Projekt realizowany w latach 2014-2017.

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Projekt realizowany w latach 2015-2017.

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Projekt realizowany w latach 2015-2018.

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Projekt realizowane w latach 2016-2017.

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Projekty realizowane przed rokiem 2017.

Projekt realizowany w latach 2006-2007.

Projekt realizowany w latach 2011-2014.

Projekt realizowany w latach 2010-2012.

Projekt realizowany w latach 2004-2009.

Projekt realizowany w latach 2009-2015.

Projekt realizowany w latach 2015-2016.

Projekt realizowany w latach 2009-2011.