+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Projekty

Instytut Łączności współpracuje z wieloma znaczącymi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, przedsiębiorstwami oraz administracją państwową różnego szczebla. Współpraca ta polega na realizacji wspólnych projektów badawczych krajowych i europejskich, prac o charakterze doradczym i eksperckim przede wszystkim na rzecz administracji oraz wykonywaniu prac o charakterze badawczo-rozwojowym na zlecenia podmiotów gospodarczych.

Zasoby Instytutu to doświadczona kadra specjalistów z dziedzin wchodzących w zakres działania Instytutu, dobrze wyposażone laboratoria i stanowiska pracy, wdrożone wewnętrzne procedury wpływające na jakość jego funkcjonowania.

Instytut Łączności aktywnie uczestniczy w staraniach o pozyskanie środków z funduszy europejskich na realizację projektów, w szczególności ukierunkowanych na rozwój gospodarki krajowej oraz zgodnych z polityką Unii Europejskiej.

PRS Pilot Project for Demonstration. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych. Projekt realizowany w latach 2019–2021.

EfficienSea 2.0 - Getting Connected. Projekt realizowany w latach 2015-2018.

GNSS Interference Monitoring and Mitigation for Endusers – PRS. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

 ID-based SEcure COMmunications system for unified Access in IoT. Projekt realizowany w latach 2014-2017.

Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący rożne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria. Projekt realizowany w latach 2018–2021.

Sieć jednoczęstotliwościowa stosująca platformę nadawczą DAB+ na potrzeby lokalnych nadawców w Polsce. Projekt realizowany w latach 2015-2017.

Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w multimedialnych systemach dystrybucji dużej skali. Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Internet na Bałtyku - Realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji. Projekt realizowany w latach 2015-2018.

Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

Ranging Mode for the Baltic Sea. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

SAT-AIS-PL Phase A. Projekt realizowane w latach 2016-2017.

Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci światłowodowych ze zwielokrotnianiem przestrzennym. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne. Projekt realizowany w latach 2019–2020.

SIMFREE - Open-source freeware for fiber optic communication and sensing simulations. Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System). Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji. Projekt realizowany w latach 2018–2019.

Projekty realizowane przed rokiem 2017.

Sieć doskonałości dotycząca aspektów aplikacyjnych i komunikacyjnych bezprzewodowych sieci sensorowych - Tworzenie wszechobecnych środowisk inteligentnego sensoringu. Projekt realizowany w latach 2006 - 2007.

Projekt realizowany w latach 2011-2014.

Projekt realizowany w latach 2010-2012.

Projekt realizowany w latach 2004-2009.

Projekt realizowany w latach 2009-2015.

Projekt realizowany w latach 2015-2016.

Projekt realizowany w latach 2009-2011.