+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Laboratoria badawcze Instytutu Łączności:

przeprowadzają badania zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi:

  • bezpieczeństwa użytkownika (art. 3.1a dyrektywy R&TTE oraz dyrektywa LV);
  • kompatybilności elektromagnetycznej (art. 3.1b dyrektywy R&TTE oraz dyrektywa EMC);
  • efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych (art. 3.2 dyrektywy R&TTE).

Sprawozdania z badań zgodności z wymaganiami zasadniczymi stanowią niezbędną część dokumentacji technicznej, będącej podstawą do oceny zgodności, wystawienia deklaracji zgodności oraz oznakowania wyrobu znakiem CE.