+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Działy

Dział Komunikacji (DKM)

Dział Komunikacji (DKM) skupia się głównie na kreowaniu wizerunku Instytutu jako prestiżowej i nowoczesnej instytucji naukowo-badawczej, promuje działalności komercyjne prowadzone przez Instytut, a także kreuje wizerunek instytutu jako dobrego pracodawcy.

Do zadań DKM należy:

  • opracowywanie strategii działań komunikacyjnych;
  • komunikacja wewnętrzna skierowana do pracowników;
  • komunikacja zewnętrzna skierowana do: organów administracji państwowej, branży – stowarzyszeń, organizacji, fundacji, firm komercyjnych, uczelni wyższych, klientów usług komercyjnych, mediów;
  • promocja projektów realizowanych przez Instytut we współpracy z kierownikami Zakładów;
  • prowadzenie portalu internetowego Instytutu;
  • prowadzenie profili Instytutu w mediach społecznościowych;
  • realizacja kampanii komunikacyjnych promujących projekty oraz inne działania Instytutu;
  • opracowanie koncepcyjne promocji Instytutu oraz projektów realizowanych przez Instytut w czasie imprez promocyjnych, konferencji i innych wydarzeń;
  • upowszechnianie i udostępnianie informacji o działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i normalizacyjnej prowadzonej przez Instytut, a także o publikacjach pracowników, patentach i innych wynikach prowadzonych prac;
  • ścisła współpraca z DINS, DOP oraz kierownikami projektów.