+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W strukturze organizacyjnej Instytutu Łączności, przy Centralnej Izbie Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12), działa Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu: AP 015).

Laboratorium:

 • ma opisany w Księdze Jakości system zapewnienia jakości, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • prowadzi prace w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych, optoelektrycznych oraz czasu i częstotliwości;
 • zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi Głównego Urzędu Miar oraz międzynarodowymi (NIST, NPL i PTB);
 • ma w pełni automatyczne stanowiska kalibracyjne.

Laboratorium otrzymało:

PCAa-AP015_h150

  • w 1999 r. - certyfikat akredytacji nr A/15/99 wydany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, akredytacja wg normy PN-EN 45001;
  • w 2002 roku - certyfikat akredytacji nr AP 015 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), akredytacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025;
  • w 2003 roku, przy okazji rozszerzania zakresu akredytacji o kolejne typy przyrządów, certyfikat wydany przez PCA potwierdzający kompetencje do wykonywania kalibracji;
  • w 2007 roku kolejny certyfikat PCA, akredytacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Ciągle jest rozszerzany zakres akredytacji.

pdf_ico Możliwości pomiarowe laboratorium

Zakres akredytacji na stronie PCA

Nagrody i wyróżnienia