+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Do zadań Działu Informatyki należą: rozbudowa, utrzymanie i użytkowanie sieci szkieletowej Instytutu Łączności, dołączenie IŁ do sieci rozległej, administracja centralnych serwerów IŁ oraz wybranych serwerów i sieci lokalnych, a w szczególności:

  • obsługa i administracja wszelkich urządzeń, wchodzących w skład sieci szkieletowej IŁ;
  • obsługa i administracja urządzeń, łączących IŁ z siecią rozległą;
  • przydział adresów IP i rejestracja nazw w DNS;
  • ochrona informacji w sieci IŁ;
  • testowanie oraz wdrażanie do sieci IŁ nowych rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania sieciowego i aplikacyjnego;
  • prowadzenie konsultacji dla użytkowników sieci IŁ;
  • nadzór nad wykorzystaniem zasobów sieci IŁ;
  • prace badawcze nad nowymi usługami w sieci informatycznej IŁ, inicjowane samodzielnie bądź we współpracy z innymi jednostkami (oddziałami, zakładami, biurami itp.) IŁ;
  • prace badawcze nad zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony informacji (ze względu na znaczenie takich prac dla bezpieczeństwa sieci IŁ, wszelkie prace w tym zakresie prowadzone przez jednostki IŁ powinny być uzgadniane z Działem Informatyki ).

Dział zajmuje się też: uruchomieniem i stałą opieką nad usługami sieciowymi, zwłaszcza pocztą elektroniczną, WWW, FTP, Usenet News, a także zapewnieniem niezawodnego działania serwerów tych usług.