+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Normalizacja krajowa obejmuje współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. W pracach normalizacyjnych bierze udział wielu pracowników Instytutu Łączności. Są oni członkami dziewięciu komitetów technicznych, autorami tłumaczeń norm, opiniodawcami i weryfikatorami tych tłumaczeń.

Normalizacja międzynarodowa obejmuje m.in. współpracę z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), którego Instytut Łączności jest członkiem. Od 2018 r. Instytut jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) o statusie Academia.

Przedstawiciele Instytutu są ekspertami i delegatami Polski m.in. w CEN, CENELEC, CISPR, IEC itd.

W Sieci Doskonałości 6. Programu Ramowego NEMO Instytut Łączności był koordynatorem zagadnień związanych z normalizacją w mikrooptyce.