+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Dział gromadzi, archiwizuje oraz udziela informacji o pracach statutowych prowadzonych w Instytucie.

Dział utrzymuje:

  • bazę Publikacji pracowników, gromadzącą podstawowe dane bibliograficzne o opracowaniach wykonanych w IŁ oraz ich abstrakty, a także informacje o publikacjach pracowników IŁ.

W DINS gromadzi się i opracowuje też informacje do bazy danych SYNABA, przekazywane następnie do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), prowadzącego tę bazę.