+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Dział Informacji Naukowej i Szkoleń (DINS) zajmuje się działalnością informacyjną, czyli gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji, korzystając z bogatych zbiorów Biblioteki Naukowej (największej w branży telekomunikacyjnej), dostępnych baz danych oraz bazy publikacji pracowników IŁ.

W DINS jest też Redakcja dwóch instytutowych kwartalników: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (wydawany w latach 2000–2018) oraz Journal of Telecommunications and Information Technology. W latach 2006-2012 Instytut wydawał Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności.

DINS organizuje seminaria i konferencje.

W ramach działalności normalizacyjnej (krajowej i międzynarodowej) Dział współpracuje z PKN, ETSI, IEC i ITU.

Ponadto Dział Informacji Naukowej i Szkoleń prowadzi szkolenia: techniczne i biznesowe, stacjonarne i e-learningowe, a także otwarte i dedykowane.
Jedyne ITU Centre of Excellence w Polsce!