+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Dział Informacji Naukowej i Promocji (DINP) zajmuje się działalnością informacyjną, czyli gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji, korzystając z bogatych zbiorów Biblioteki Naukowej (największej w branży telekomunikacyjnej), dostępnych baz danych oraz bazy publikacji pracowników IŁ.

W DINP jest też Redakcja dwóch instytutowych kwartalników: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (wydawany w latach 2000–2018) oraz Journal of Telecommunications and Information Technology. W latach 2006-2012 Instytut wydawał Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności.

DINP współpracuje z Działem Szkolenia przy organizacji seminariów i konferencji.

W ramach działalności normalizacyjnej (krajowej i międzynarodowej) Dział współpracuje z PKN, ETSI, IEC i ITU.

Od 2010 r. Dział jest odpowiedzialny za koordynowanie działań promocyjnych Instytutu.