+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zawarł umowę partnerstwa z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (UML). Efektem współpracy będą innowacyjne rozwiązania z zakresu mobilnej diagnostyki wykorzystujące sztuczną inteligencję.

W ramach zawartej umowy, Instytut Łączności i Uniwersytet Medyczny w Lublinie będą realizować pilotażowy projekt, którego rezultatem będzie opracowanie modelu telemedycznego zwiększającego skuteczność wykrywania retinopatii cukrzycowej i innych schorzeń okulistycznych.

Nowy model diagnostyki pozwoli dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. Pacjenci, wskazani przez lekarzy rodzinnych, będą diagnozowani w specjalnie przygotowanym pojeździe. Instytut Łączności będzie odpowiadał za przygotowanie pojazdu diagnostycznego i jego wyposażenie, także w środki mobilnej łączności i transmisji danych.

W pracach nad projektem zostaną wykorzystane nie tylko szerokie kompetencje Instytutu Łączności w zakresie łączności bezprzewodowej i transmisji danych. Nasi specjaliści opracują również model uczenia maszynowego i gotowe rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję dla potrzeb diagnostyki

Instytut posiada ogromne doświadczenie z zakresu rozwiązań wspierających gromadzenie, transmisję, przetwarzanie i analizę dużych ilości danych. Miał między innymi znaczący udział w opracowaniu, wsparciu i utrzymaniu systemów SENT i E-TOLL wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Retinopatia jest często występującym schorzeniem oczu towarzyszącym cukrzycy. Prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki oka i może skutkować pogorszeniem widzenia, a nawet utratą wzroku. W początkowej fazie retinopatia nie daje żadnych objawów i jest widoczna tylko w badaniu okulistycznym. Dlatego rozpoznanie tej choroby na wczesnym etapie jest niezmiernie ważne dla skutecznego leczenia. Opracowanie i wdrożenie modelu telemedycznego pozwoli na zwiększenie jej wykrywalności.

Inicjatorem wprowadzania przez Instytut Łączności nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych o sztuczną inteligencję w obszarze medycyny jest Sekretarz Stanu w KPRM Janusz Cieszyński.