+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (ITSEF) znajdujące się w Instytucie Łączności-PIB informuje z satysfakcją, że zakończyło ocenę zgodności biblioteki kryptograficznej MsCrypto wersja 1.0.7.0 („Moduł”), przedstawionej do badań przez firmę Specfile Projekt sp. z o.o., z wymaganiami normy EN ISO/IEC 19790 „Security requirements for cryptographic modules”.

Badany produkt przeszedł pomyślnie testy, co zostało opisane w raportach z badań oraz potwierdzone w wydanej przez IŁ-PIB Opinii Technicznej.

Oceny zgodności z normą EN ISO/IEC 19790 stanowią rozszerzenie i potwierdzenie kompetencji akredytowanego laboratorium oceny bezpieczeństwa w IŁ-PIB.

Możliwość realizacji ocen zgodności w obszarze bezpieczeństwa kryptograficznego jest elementem budowania niezależności technologicznej Polski i stanowi istotny wkład Laboratorium IŁ-PIB w rozwój certyfikacji cyberbezpieczeństwa, zgodnie rozporządzeniem unijnym Akt o Cyberbezpieczeństwie.

Testowanie komercyjnego modułu kryptograficznego zostało zrealizowane w ramach projektu ”Eksperymentalna platforma do automatycznej weryfikacji i walidacji algorytmów i protokołów kryptograficznych” o akronimie EPW, którego głównym celem jest opracowanie i uruchomienie eksperymentalnej platformy walidacyjnej do oceny poprawności wdrożenia rozwiązań kryptograficznych (algorytmów i protokołów kryptograficznych, będących elementami rozwiązań ICT).

Logo NCBiR i logo projektu EPW