+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Zastępca dyrektora IŁ do spraw naukowych, dr hab. inż. Paweł Pławiak został laureatem nagrody przyznawanej przez Wydział IV Techniczny Polskiej Akademii Nauk.

Wyróżnienie otrzymał za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutecznych metod uczenia maszynowego.

Nagrody przyznawane są corocznie za wyróżniającą się, indywidualną, opublikowaną twórczą pracę (lub cykl prac) naukową z dziedziny nauk technicznych reprezentowanych przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN. Laureatami mogą zostać badacze, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Gratulujemy!