+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Anna Kacprzak

Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zgodne z normą Common Criteria z powodzeniem przeszło audyt akredytacyjny na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. To już szóste akredytowane laboratorium w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym.

Laboratorium wykonuje badania i testy cyberbezpieczeństwa oraz prywatności w odniesieniu do procesów, produktów i usług teleinformatycznych. Ocenie bezpieczeństwa mogą być poddawane produkty teleinformatyczne, zarówno oprogramowanie, jak i komponenty sprzętowo-programowe. Dotyczy to produktów w różnych obszarach zastosowań, takich jak:

  • infrastruktura krytyczna – programowalne sterowniki, VPN, sieci bezprzewodowe;
  • infrastruktura informatyczna – IPSec, moduły kryptograficzne, systemy wykrywania wtargnięć, systemy antywirusowe;
  • administracja publiczna – paszporty, prawa jazdy;
  • zdalna identyfikacja i uwierzytelnienie – podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna;
  • opieka zdrowotna – urządzenia medyczne, karty lekarza i pacjenta;
  • sieci telekomunikacyjne i radiowe - komponenty sieciowe oraz urządzenia końcowe.

Zakres akredytacji

Zapraszamy do współpracy!