+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

W dniach 21 -22 maja 2019 r., w siedzibie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się spotkanie grupy roboczej JIWG (Joint Interpretations Working Group) działającej w ramach porozumienia SOG-IS (Senior Official Group Information Security Systems).

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Z dumą informujemy, że przedstawiciel Instytutu Łączności, dr inż. Elżbieta Andrukiewicz zdobyła tytuł Laureata prestiżowej nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 2018.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności decyzją 706/P-DUN/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał środki finansowe na lata 2019-2020 na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Raport IŁŚrednie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Polsce wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie. Jeżeli restrykcyjne normy dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego nie zostaną zmienione, w perspektywie najbliższych 2-3 lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych. Niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji. Takie wnioski płyną z zaprezentowanego 8 marca raportu Instytutu Łączności dla Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

7 i 8 lutego w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ośrodków szkoleniowych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z Europy i krajów WNP. Instytut Łączności reprezentował kierownik Ośrodka Szkoleń, Sylwester Laskowski.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

1 stycznia 2019 r. Instytut Łączności został członkiem stowarzyszonym IALA, największej międzynarodowej organizacji zajmującej się morskim oznakowaniem nawigacyjnym.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Marek Zagórski na konferencji PEM

Polacy korzystają z telefonów komórkowych na masową skalę. Pojawiają się w związku z tym obawy o wpływ telefonii komórkowej na zdrowie. W Warszawie, z inicjatywy Instytutu Łączności odbyła się III. Międzynarodowa konferencja o polu elektromagnetycznym.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Od 24 do 26 października Instytut Łączności będzie gościć uczestników dorocznej konferencji specjalistów w zakresie laserów światłowodowych. Spotkanie organizowane jest w ramach Działania MP1401 będącego częścią Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST).

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

The 5th Management Committee Meeting and 4th Annual Conference of the COST Action MP1401 "Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience, AFLASER" will be held at the National Institute of Telecommunications in Warsaw, Poland on 24-26 October 2018.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Zapraszamy na seminarium naukowe "Transformacja krajowej sieci telekomunikacyjnej w kierunku ALL IP w aspekcie cyberbezpieczeństwa".

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

20 października we Wrocławiu odbędzie się czwarta edycja Nocy Laboratoriów. W ramach wydarzenia, kolejny raz zwiedzających gościć będzie wrocławski oddział Instytutu Łączności.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności po raz kolejny objął patronatem honorowym konferencję branży radiokomunikacyjnej RadioEXPO. Tegoroczna edycja odbędzie się 3 i 4 października w Warszawie.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Bezpieczne Laboratorium ProjektoweW oddziale Instytutu Łączności w Gdańsku uruchomiono Bezpieczne Laboratorium Projektowe (BLP). Będą tam prowadzone prace związane z kartami inteligentnymi, bezpiecznymi procesorami i algorytmami kryptograficznymi.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

W związku z opublikowanym przez EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w dniu 11 września 2018 roku raportem bieżącym nr 44/2018, zawierającym korespondencję kierowaną przez tę spółkę do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a dotyczącą rzekomego wykorzystania własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w tworzeniu systemu SENT GEO, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy informuje niniejszym, iż wbrew twierdzeniom ww. spółki zawartym w opublikowanej korespondencji, SENT GEO jest autorskim systemem wypracowanym w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym, bez jakiegokolwiek udziału EKOPOL Górnośląski Holding S.A., ani jej pracowników. Zespół, który opracował rozwiązanie bazujące na przetwarzaniu strumieniowym i zdarzeniach (podstawie systemu SENT GEO), rozpoczął pracę nad algorytmami o tym charakterze w 2005 roku, co jest potwierdzone publikacjami. Zaproponowane rozwiązanie jądra systemu jest unikalne nie tylko w skali kraju, ale w skali międzynarodowej. Zespół intensywnie pracował nad kompleksowym rozwiązaniem analizując wiele prac światowych w tym zakresie. Możliwość wykorzystania najnowszych prac badawczych było dużym wyzwaniem dla Zespołu przygotowującego rozwiązanie. Zatem twierdzenia zawarte w opublikowanej korespondencji, a zwłaszcza te odnoszące się do rzekomo nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w kontekście powyższego są nie tylko bezpodstawne, ale i oburzające oraz uderzające w dobra osobiste pracowników Instytutu zaangażowanych w tworzenie SENT GEO, tym bardziej, że Instytut i jego pracownicy przywiązują szczególną wagę do praw własności intelektualnej i przemysłowej, co znajduje odzwierciedlenie w stałej i wielopoziomowej weryfikacji tych praw w prowadzonych pracach badawczych. Z uwagi na powyższe Instytut rozważa możliwość podjęcia niezbędnych kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia przede wszystkim pracowników oraz samego Instytutu.

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności świętował 90. rocznicę utworzenia. W uroczystości, oprócz licznych przedstawicieli świata nauki, instytutów badawczych i administracji, udział wziął Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Z okazji jubileuszu 90-lecia utworzenia Instytutu Radiotechnicznego Instytut Łączności przygotował specjalne wydanie kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

19 września 2018 r. w Instytucie Łączności zaprezentowane zostaną założenia projektu "System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne" (SI2PEM).

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności podpisał z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji umowę na realizację badań oglądalności telewizji. Instytut dokona analizy danych pochodzących od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Realizowany w Instytucie Łączności projekt R-Mode Baltic został wyróżniony statusem Projektu Flagowego w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

 

 

 

Czytaj więcej...
|
Webmaster

Instytut Łączności - zakład we Wrocławiu

21 lutego 2018 r. uruchomiliśmy nadajnik cyfrowego radia w technologii DAB+ we Wrocławiu. Instalacja znajduje się na maszcie antenowym wrocławskiego zakładu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego. Powstanie cyfrowej sieci DAB+ we Wrocławiu jest efektem prowadzonego w latach 2015-2017 projektu LokalDAB, realizowanego wspólnie przez Radio Wrocław, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Łączności. Jego celem było stworzenie i przetestowanie rozwiązań pozwalających lokalnym rozgłośniom radiowym na relatywnie niedrogie nadawanie w formacie cyfrowym. Obecnie w ramach wrocławskiego multipleksu DAB+ dostępnych jest pięć programów radiowych.

Więcej na ten temat: Projekt LokalDAB

|
Webmaster

PEMZainteresowanych tematyką PEM zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu na dedykowanej stronie pem.itl.waw.pl, gdzie będą publikowane wyniki prac prowadzonych przez Instytut Łączności oraz inne informacje dotyczące tej problematyki.

 

 

|
Webmaster

Dnia 28 czerwca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Uroczyste podpisanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia jest Instytut Łączności, który będzie pełnił rolę Organizatora, czyli będzie „kierował działaniami podejmowanymi w ramach Porozumienia w imieniu Lidera”. Liderem Porozumienia zostało Ministerstwo Cyfryzacji.

 

|
Webmaster

Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raportu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.