+48 22 5128 100  
info@itl.waw.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Bezpieczne Laboratorium ProjektoweW oddziale Instytutu Łączności w Gdańsku uruchomiono Bezpieczne Laboratorium Projektowe (BLP). Będą tam prowadzone prace związane z kartami inteligentnymi, bezpiecznymi procesorami i algorytmami kryptograficznymi.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

W związku z opublikowanym przez EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w dniu 11 września 2018 roku raportem bieżącym nr 44/2018, zawierającym korespondencję kierowaną przez tę spółkę do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a dotyczącą rzekomego wykorzystania własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w tworzeniu systemu SENT GEO, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy informuje niniejszym, iż wbrew twierdzeniom ww. spółki zawartym w opublikowanej korespondencji, SENT GEO jest autorskim systemem wypracowanym w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym, bez jakiegokolwiek udziału EKOPOL Górnośląski Holding S.A., ani jej pracowników. Zespół, który opracował rozwiązanie bazujące na przetwarzaniu strumieniowym i zdarzeniach (podstawie systemu SENT GEO), rozpoczął pracę nad algorytmami o tym charakterze w 2005 roku, co jest potwierdzone publikacjami. Zaproponowane rozwiązanie jądra systemu jest unikalne nie tylko w skali kraju, ale w skali międzynarodowej. Zespół intensywnie pracował nad kompleksowym rozwiązaniem analizując wiele prac światowych w tym zakresie. Możliwość wykorzystania najnowszych prac badawczych było dużym wyzwaniem dla Zespołu przygotowującego rozwiązanie. Zatem twierdzenia zawarte w opublikowanej korespondencji, a zwłaszcza te odnoszące się do rzekomo nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w kontekście powyższego są nie tylko bezpodstawne, ale i oburzające oraz uderzające w dobra osobiste pracowników Instytutu zaangażowanych w tworzenie SENT GEO, tym bardziej, że Instytut i jego pracownicy przywiązują szczególną wagę do praw własności intelektualnej i przemysłowej, co znajduje odzwierciedlenie w stałej i wielopoziomowej weryfikacji tych praw w prowadzonych pracach badawczych. Z uwagi na powyższe Instytut rozważa możliwość podjęcia niezbędnych kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia przede wszystkim pracowników oraz samego Instytutu.

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności świętował 90. rocznicę utworzenia. W uroczystości, oprócz licznych przedstawicieli świata nauki, instytutów badawczych i administracji, udział wziął Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Z okazji jubileuszu 90-lecia utworzenia Instytutu Radiotechnicznego Instytut Łączności przygotował specjalne wydanie kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

19 września 2018 r. w Instytucie Łączności zaprezentowane zostaną założenia projektu "System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne" (SI2PEM).

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności podpisał z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji umowę na realizację badań oglądalności telewizji. Instytut dokona analizy danych pochodzących od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych.

Czytaj więcej...
|
Paweł Woźniak

Realizowany w Instytucie Łączności projekt R-Mode Baltic został wyróżniony statusem Projektu Flagowego w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

 

 

 

Czytaj więcej...
|
Webmaster

Instytut Łączności udostępnia po raz pierwszy kompletną polską wersję językową Regulaminu Radiokomunikacyjnego opublikowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w październiku 2016 r. Jest to aktualna wersja Regulaminu. Weryfikacja i opracowanie polskiego tekstu zostały wykonane przez zespół ekspertów Instytutu Łączności i Departamentu Telekomunikacji MC w ramach dotacji celowej Ministra Cyfryzacji.

Czytaj więcej...
|
Webmaster

Instytut Łączności - zakład we Wrocławiu

21 lutego 2018 r. uruchomiliśmy nadajnik cyfrowego radia w technologii DAB+ we Wrocławiu. Instalacja znajduje się na maszcie antenowym wrocławskiego zakładu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego. Powstanie cyfrowej sieci DAB+ we Wrocławiu jest efektem prowadzonego w latach 2015-2017 projektu LokalDAB, realizowanego wspólnie przez Radio Wrocław, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Łączności. Jego celem było stworzenie i przetestowanie rozwiązań pozwalających lokalnym rozgłośniom radiowym na relatywnie niedrogie nadawanie w formacie cyfrowym. Obecnie w ramach wrocławskiego multipleksu DAB+ dostępnych jest pięć programów radiowych.

Więcej na ten temat: Projekt LokalDAB

|
Webmaster

PEMZainteresowanych tematyką PEM zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu na dedykowanej stronie pem.itl.waw.pl, gdzie będą publikowane wyniki prac prowadzonych przez Instytut Łączności oraz inne informacje dotyczące tej problematyki.

 

 

|
Webmaster

Dnia 28 czerwca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Uroczyste podpisanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia jest Instytut Łączności, który będzie pełnił rolę Organizatora, czyli będzie „kierował działaniami podejmowanymi w ramach Porozumienia w imieniu Lidera”. Liderem Porozumienia zostało Ministerstwo Cyfryzacji.

 

|
Webmaster

Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raportu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.