+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

O Instytucie Łączności - PIB

(polski lektor + angielskie napisy)

O Instytucie Łączności - PIB

(polski lektor)

Projekty w IŁ - PIB

O projektach

Oferta
laboratoriów

Instytut Łączności dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres ich działania należy do największych w kraju i obejmuje m.in. badania: radiowe, EMC, bezpieczeństwa użytkowania i ochrony zdrowia oraz badania i testy cyberbezpieczeństwa produktów teleinformatycznych; wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie wielkości elektrycznych, optoelektronicznych, czasu i częstotliwości oraz stosowanych w miernictwie zaburzeń radioelektrycznych; przeprowadzanie oceny zgodności (CE). Działa tutaj także Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych.

Więcej

Oferta

Produkty opracowane w ramach Projektów

Instytut Łączności oferuje, na zasadach komercyjnych oraz udostępnianych w ramach oprogramowania typu open source, produkty opracowane w czasie realizacji projektów.

Więcej

Nowości

„Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa” - to nowy projekt, który będziemy realizować wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nasz główny cel - wyjaśnić Polakom czym jest technologia 5G.

Czytaj więcej...

Jak wprowadzenie sieci 5G wpłynie na metody pomiarów pól elektromagnetycznych, normy jego emisji i regulacje prawne? O tym dyskutowali międzynarodowi eksperci podczas drugiego dnia zakończonej dzisiaj konferencji „Słyszałem, że sieć 5G powoduje… Czyli rozwój mobilnych sieci telekomunikacyjnych w dobie dezinformacji – technika, zdrowie, regulacje i edukacja”.

Czytaj więcej...

Zakończył się pierwszy dzień międzynarodowej konferencji „Słyszałem, że sieć 5G powoduje… Czyli rozwój mobilnych sieci telekomunikacyjnych w dobie dezinformacji – technika, zdrowie, regulacje i edukacja”. Poświęcony był problemom dezinformacji i jej zwalczania, szczególnie w kontekście sieci 5G.

Czytaj więcej...

Globalizacja gospodarki, wszechobecność internetu w życiu społecznym, wszechogarniająca potrzeba mobilności powodują, że cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym zagadnieniem, wymagającym pilnych rozwiązań, na dziś i na jutro. Nie ma cyberbezpieczeństwa bez norm i standardów. Dlatego już 17 września 2020 r. zapraszamy na konferencję on line „The Future of Standards in Cybersecurity”, w której udział wezmą eksperci o najwyższej, światowej renomie.

Czytaj więcej...

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął nową kampanię edukacyjną poświęconą tematyce pól elektromagnetycznych (PEM). Materiały przygotowane przez ekspertów Instytutu będą odpowiedzią na wątpliwości związane z nowymi limitami PEM w środowisku i sposobami pomiarów jego natężenia. Kampania jest związana ze zbliżającym się uruchomieniem systemu SI2PEM.

Czytaj więcej...

Pod koniec maja Polska przystąpiła do nowej inicjatywy w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). W projekcie CA19111 NEWFOCUS badacze z całej Europy będą pracować nad nową generacją optycznych sieci bezprzewodowych. W kierownictwie projektu znaleźli się dwaj naukowcy z Instytutu Łączności.

Czytaj więcej...
Redakcja kwartalnika naukowego Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) zaprasza do zgłaszania tematyki artykułów, poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu telekomunikacji i technik informacyjnych. Wybrane tematy będą podstawą planowanych numerów specjalnych kwartalnika.
Czytaj więcej...