+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa Str. 1,
04-894 Warsaw

|
Written by Paweł Woźniak

Books published by National Institute of Telecommunications:

  1. Wierzbicki Andrzej P., Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym,  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015, s.96, ISBN 978-83-8017-049-0;
  2. Pachniewski G., Zarządzanie częstotliwościami radiowymi, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012;
  3. Wierzbicki Andrzej P., Technen: Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukoznawcze, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s.412, ISBN 978-83-61236-30-5;
  4. Józef Wierzbołowski, Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa 2007;