(Z-2) Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT Drukuj Email
Wpisany przez Robert Czarnecki - wtorek, 17 listopada 2009 20:36 | Zmieniony: piątek, 12 maja 2017 12:55   

Do zadań Zakładu Analiz i Rozwoju Rynku ICT należy:

 • analiza rozwoju i struktury rynku ICT (Information and Communication Technologies) w Polsce i prognozowanie jego rozwoju;
 • analiza rozwoju rynku ICT w Europie w w wybranych krajach świata, proponowanie na tym tle kierunkowych zmian polityki rozwoju rynku ICT w Polsce;
 • analiza rozwoju i struktury rynku pocztowego w Polsce i w Europie, prognozowanie jego rozwoju oraz proponowanie na tym tle kierunkowych zmian w regulacjach sektorowych;
 • opracowywanie raportów i analiz dotyczących runku ICT i rynku pocztowego oraz prezentacji wyników tych analiz;
 • przeprowadzanie oceny skutków regulacji, analiza rozwiązań regulacyjnych i dokumentów prawnych, w tym ich opiniowanie pod kątem wpływu na rozwój rynku ICT;
 • monitorowanie i ocena efektywności realizowanych działań podmiotów i administracji na rynku ICT;
 • bieżący monitoring wprowadzanych przez Unię Europejską zmian regulacyjnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego i rynku pocztowego;
 • pełnienie funkcji wiodącej w relacjach Instytutu z ministrem właściwym ds. informatyzacji i regulatorem rynku telekomunikacyjnego;
Ponadto do zadań Z-2 należy prowadzenie prac związanych z rozwojem sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w szczególności dotyczących:
 • wdrażania w Polsce Europejskiej Agendy Cyfrowej;
 • wymagań na parametry jakości usług (QoS) i metod ich zapewniania;
 • numeracji i adresowania w sieciach teleinformatycznych;
 • transformacji istniejących sieci telekomunikacyjnych w sieci nastepnej generacji;
 • eksploatacji, utrzymania i zarządzania systemami i sieciami teleinformatycznymi;
 • integracji usług telekomunikacyjnych i informatycznych w sieciach korporacyjnych;
 • nowoczesnych, szerokopasmowych sieci dostępowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej dla dostępu abonenckiego;
 • wykorzystania telekomunikacji (łączności elektronicznej) w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego.

 

Zmieniony: piątek, 12 maja 2017 12:55