(Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych Drukuj Email
Wpisany przez Marian Marciniak - wtorek, 17 listopada 2009 21:03 | Zmieniony: środa, 10 września 2014 10:54   

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie sieci całkowicie optycznych oraz optycznych systemów transmisyjnych transportowych i dostępu, dotyczące w szczególności:

 • ultraszybkiej transmisji w terabitowych optycznych sieciach przezroczystych;
 • zwielokrotnienia falowego w optycznych sieciach dostępowych;
 • efektów nieliniowych w transmisji optycznej;
 • zastosowania nowatorskich technologii kryształów fotonicznych, światłowodów mikrostrukturalnych i komunikacji kwantowej w transmisji optycznej oraz całkowicie optycznym przetwarzaniu sygnału;
 • konwergencji szerokopasmowych sieci bezprzewodowych i sieci optycznych;
 • bezpieczeństwa i niezawodności w sieciach optycznych;
 • zagadnień jakości usług w optycznych sieciach pakietowych;
 • badań systemów i elementów łączności optycznej.

Przy Zakładzie Teletransmisji i Technik Optycznych działa Komitet Organizacyjny międzynarodowej konferencji pt.: Optyczne Sieci Przezroczyste - ICTON (International Conference on Transparent Optical Networks).

Zakład bierze czynny udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych:

 • Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
  • Komitet Techniczny 53 "Kable i Przewody",
 • Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU - International Telecommunication Union):
  • Komisja Studialna 15 (Optical and Other Transport Networks);
 • Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC - International Electrotechnical Commission):
  • Komitet Techniczny 86 (Fibre Optics),
  • Podkomitet 86B (Fibre Optic Interconnecting Devices and Passive Components),
  • Podkomitet 86C (Fibre Optic Systems and Active Devices).

 

Zmieniony: środa, 10 września 2014 10:54