Projekty
projekty_m.jpg

Instytut Łączności współpracuje z wieloma znaczącymi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, przedsiębiorstwami oraz administracją państwową różnego szczebla. Współpraca ta polega na realizacji wspólnych projektów badawczych krajowych i europejskich, prac o charakterze doradczym i eksperckim przede wszystkim na rzecz administracji oraz wykonywaniu prac o charakterze badawczo-rozwojowym na zlecenia podmiotów gospodarczych.

Zasoby Instytutu to doświadczona kadra specjalistów z dziedzin wchodzących w zakres działania Instytutu, dobrze wyposażone laboratoria i stanowiska pracy, wdrożone wewnętrzne procedury wpływające na jakość jego funkcjonowania.

Instytut Łączności aktywnie uczestniczy w staraniach o pozyskanie środków z funduszy europejskich na realizację projektów, w szczególności ukierunkowanych na rozwój gospodarki krajowej oraz zgodnych z polityką Unii Europejskiej.