Raporty płatne

naglowek

Raport: Rozwój rynku telefonii z dostępem mobilnym w Polsce
Raport: Stan rozwoju rynku ICT w Polsce
Raport: Analiza cen oraz przystępności ekonomicznej wybranych usług pocztowych w krajach UE w latach 2006-2011
Raport: Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE w latach 2001-2009
Raport: Neutralność sieciowa i realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej w wymiarze unijnym i polskim
Raport: Dostępność terytorialna do usług pocztowych w Polsce w latach 2006-2010
Raport: Opłaty za wybrane usługi pocztowe w Polsce w latach 2006-2011
Raport: Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych
Raport: Rola i stan rozwoju e-usług w Polsce
Raport: Rozwój telefonii mobilnej w Polsce
Raport: Analiza cen oraz przystępności ekonomicznej wybranych usług pocztowych w krajach UE w latach 2003–2010
Raport: Rozwój rynku usług pocztowych w krajach UE
Raport: Stan rozwoju rynku ICT w Polsce
Raport: Stan rozwoju Internetu w Polsce
Raport: Dostępność terytorialna i cenowa do powszechnej usługi pocztowej w Polsce w latach 2001-2010
Raport: Nowe techniki komunikacji elektronicznej w problematyce regulacyjnej Unii Europejskiej
Raport: Analiza cen oraz przystępności ekonomicznej wybranych powszechnych usług pocztowych w krajach UE latach 2003-2009
Raport: Aspekty organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i prawne realizacji projektu eCall
Raport: Firmowi użytkownicy Internetu na "ścianie wschodniej". Raport z badań przeprowadzonych w 2008 r.
Raport: Rozwój rynku usług pocztowych w Polsce
Raport: Rola i stan rozwoju e-usług w Polsce
Raport: Rozwój infrastruktury i rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
Raport: Firmowi użytkownicy Internetu w województwie lubelskim
Raport: Specyficzne aspekty funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej
Raport: Problemy rozwoju telematyki transportu
Raport: Polak a telekomunikacja
Raport: Rozwój rynku usług pocztowych w krajach Wspólnoty
Raport: Firmowi użytkownicy internetu w Polsce
Raport: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan, zagrożenia i perspektywy