Biuletyn Informacyjny

naglowek_bi-il

 

Biuletyn „Informacyjny Instytutu Łączności" wydawany jest tylko w formie elektronicznej, w pełni dostępnej w witrynie Instytutu. Każdy numer "Biuletynu" jest poświęcony jednemu zagadnieniu, poruszającemu aktualne problemy telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego.pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2012

Europejska Agenda Cyfrowa – pierwsze doświadczenia w sprawach dostępu szerokopasmowego
W numerze 1/2012 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" zaprezentowano pierwsze doświadczenia w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w Unii Europejskiej w zakresie dostępu szerokopasmowego. Zaprezentowano działania Unii Europejskiej oraz przykłady realizacji Agendy Cyfrowej w wybranych krajach UE oraz w Australii w celu pokazania różnicy w podejściu do rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zmieniony: poniedziałek, 10 grudnia 2012 09:31
 
pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2010

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - ramy prawne, dostęp i zezwolenia
W numerze 1/2010 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" omówiono podstawowe propozycje zmian w dyrektywach ramowej, o dostępie i o zezwoleniach, które były przedmiotem dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002. Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, w procesie legislacyjnym. Wskazano propozycje dotyczące ochrony inwestycji i konkurencji infrastrukturalnej, problematyki współdziałania organów unijnych i regulatorów krajowych w procedurach regulacyjnych, nowej polityki w zarządzaniu częstotliwościami radiowymi oraz ochrony użytkowników. Na zakończenie rozważań scharakteryzowano zatwierdzone zmiany w analizowanych dyrektywach.

Zmieniony: środa, 28 lipca 2010 14:31
 
pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 2/2009

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - usługa powszechna i ochrona prywatności
W numerze 2/2009 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" zaprezentowano podstawowe propozycje zmian w dyrektywie o usłudze powszechnej i dyrektywie o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej, które były przedmiotem i dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002. Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym, koncentrując się na działalności Parlamentu Europejskiego i Rady. W szczególności omówiono ochronę interesu użytkowników niepełnosprawnych oraz postanowienia dotyczące obowiązku udostępniania informacji, neutralności sieciowej, zapewnienia korzyści z tytułu konkurencji, a także chroniące prywatność użytkownika w sieci. Na zakończenie rozważań, na podstawie rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z 6 maja 2009 r., scharakteryzowano końcowe propozycje zmian w analizowanych dyrektywach.

Zmieniony: środa, 28 lipca 2010 14:31
 
pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
W numerze 1/2009 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" przedstawiono fragment znowelizowanego pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej, dotyczący rozporządzenia o powołaniu nowego ciała doradczego, tj. Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Omówiono propozycje ustanowienia tego ciała w systemie regulacyjnym Unii Europejskiej. Pokrótce przypomniano propozycje zgłaszane przez Komisję (EECMA), Parlament Europejski (BERT) i Radę (GERT). Główną uwagę zwrócono na propozycję kompromisową, przyjętą w drugim czytaniu przez Parlament, która przewiduje ustanowienie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej.

Zmieniony: środa, 28 lipca 2010 14:31
 
pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 4/2008

Reformy regulacyjne 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej - zmienione wnioski Komisji Europejskiej
W numerze 4/2008 "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono artykuł, w którym omówiono aktualny stan prac nad pakietem reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej. Pakiet ten przechodzi procedurę legislacyjną. Pierwotne propozycje zawarte we wnioskach Komisji Europejskiej z listopada 2007 r. zostały rozpatrzone przez Parlament Europejski i przyjęte z poprawkami, ujętymi w rezolucjach legislacyjnych we wrześniu 2008 r. (pierwsze czytanie). 7 listopada 2008 r. Komisja zgłosiła zmienione wnioski, w których ustosunkowała się do propozycji Parlamentu, adaptując część z nich do pakietu reform 2007. W opracowaniu podano charakterystykę zmienionych wniosków Komisji Europejskiej, zwracając główną uwagę na odrzucone i znacznie zmienione propozycje Parlamentu.

Zmieniony: środa, 28 lipca 2010 14:32
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4