Publikacje pracowników - Zakład Z-1
Najważniejsze publikacje: 2013
Artykuły
[1] Bogucki J.,Wielowieyska E. Fading duration in line-of-sight radio links at 6 GHz (Journal of Telecommunications and Information Technology) 2013 nr 2 s.14-18