Publikacje
publikacje

Instytut Łączności od wielu lat prowadzi działalność wydawniczą.

W 1999 roku, w wyniku zmian mających na celu podwyższenie nowoczesności i atrakcyjności wydawnictw, w miejsce poprzednio wydawanych czasopism powołano do życia dwa nowe czasopisma: Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) i Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI). Pomimo tematycznego powiązania oba czasopisma różnią się nie tylko językiem publikacji, Journal of Telecommunications and Information Technology ma bowiem charakter naukowy, a Telekomunikacja i Techniki Informacyjne ‑ naukowo-techniczny. Oba czasopisma znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Journal of Telecommunications and Information Technology uzyskał 12 punktów a Telekomunikacja i Techniki Informacyjne – 5 punktów.

Od 2006 r. Instytut wydaje Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności. Każdy numer "Biuletynu" jest poświęcony jednemu zagadnieniu, poruszającemu aktualne problemy telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego.

Od 2009 r. Instytut regularnie wydaje Raporty. Wydane do tej pory Raporty były poświęcone zagadnieniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zagadnieniom regulacyjnym w telekomunikacji, rozwojowi rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wykorzystania internetu w Polsce oraz telematyce transportu.

Ponadto w wyniku prac badawczych każdego roku powstaje w Instytucie około 200 publikacji, w tym monografie, artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referaty na konferencje naukowe.

Instytut zajmuje się również wydawaniem specjalistycznych książek o tematyce branżowej.