Z-1 - Pracownicy
Aleksander Orłowski
Rafał Pawlak
Elżbieta Tomaszuk
Andrzej Chudziński
Małgorzata Felczak-Kostyra
Krzysztof Kackiewicz
Arkadiusz Kalinowski
Dariusz Oleszczuk
Maksym Ostrowski
Augustyn Wójcik