Prace statutowe - 2008
Sortowanie wedlug:
11300038
Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych
Wydro K.B.
01300018
Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID
Orłowski A.,Kaczan K., Staszak A., Tomaszuk E.
12300028
Badania nad nowymi przyrządami fotonicznymi na potrzeby systemów telekomunikacyjnych nowych generacji
Szczepański P.,Buryk M., Jaroszewicz Z., Kossek T., Kędzierski G., Marszalec M., Osuch T., Rynowiecki B.
09300018
Badania porównawcze standardów telewizji cyfrowej
Karwowska-Lamparska A.,Borowski A., Chudziński A., Kądzielski Z., Połujan J., Szulim P.
09310018
Badania sondażowe znajdujących się na rynku urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (wraz z ich wyposażeniem)
Borowski A.,Bogucki J., Chudziński A., Orłowski A., Pawlak R., Tomaszuk E., Zadrożny W.
14310028
Badania w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieci fotonicznych (COST 291). Etapy: 1, 2, 3, 4
Marciniak M.,Bolszo O., Jaworski M., Klinkowski M., Skrobek H., Zdanowicz M.
14310018
Badania własności optycznych, termicznych i mechanicznych włókien światłowodowych specjalnych, w szczególności włókien mikrostrukturalnych produkcji krajowej dla potrzeb udziału IŁ w programie COST 299
Borzycki K.,Bolszo O., Jaworski M., Zdanowicz M.
08300028
Badanie metod transmisji w systemach wieloantenowych - MIMO. Etap 1. Analiza dostępnej literatury na temat MIMO ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów transmisji
Lipka A.
21300048
Badanie zmienności czasowej sygnałów radiowych w zakresie UKF FM
Grzybkowski M.J.,Bobrowski R., Michalak M., Sobolewski J., Wroński J.
21300028
Bazy danych stacji nadawczych radiofonii zakresu UKF oraz telewizji analogowej i cyfrowej
Wroński J.W.,Gołębiowski B., Grzybkowski M., Niewiadomski D., Sobolewski J., Więcek D.P.
11300048
Biznesowi użytkownicy nowych technologii w Polsce
Nierebiński R.,Pawlak H.
06300018
Data mining w wielkich złożonych systemach
Jaroszewicz S.,Granat J., Rzepakowski P.
09310028, 05310018, 01310028, 14310038
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach badawczych IŁ poprzez zapewnienie wymaganej spójności pomiarowej, opracowanie procedur i przeprowadzenie międzylaboratoryjnych badań porównawczych
Połujan J.,Binkiewicz A., Bogucki J., Borowski A., Borzycki K., Chudziński A., Kaczan K., Kliś P., Stułka A., Tomaszuk E.
67220018, 67220028, 67220038, 67220048, 67600018
Działania Ośrodka Informacji Naukowej wspierające naukę
Kapuściarek E.,Grzegrzółka E., Juszkiewicz K., Jóźwik K., Kochman K., Koczergo L., Laskowski S., Macios E., Paziewska M., Przyłuska B., Woźnica G., Zielińska-Koc J., Łaska R.
10300038
Infrastruktura teleinformatyczna państwa
Kowalewski M.,Chojnacki B., Godlewska K., Godlewski P., Hendler Z., Jarkowski J., Kobus R., Kowalczyk B., Parol B., Regulska B., Sędek T., Wrzosek K.
10300068
Integracja systemów i sieci radiowych służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego
Kowalczyk B.,Chojnacki B., Godlewski P., Hendler Z., Kobus R., Kowalewski M., Parapura H., Regulska B., Sędek T., Waszkiewicz M.
06300028
Inteligencja obliczeniowa i zarządzanie wiedzą: wyzwania kreatywności i innowacyjności. Metody analizy i wspomagania warunków kreatywności i innowacyjności
Wierzbicki A.P.,Chudzian C., Klimasara E., Sobieszek J.
08300018
Koncepcja systemu bezpiecznej transmisji w paśmie krótkofalowym. Etap I
Bronk K.
02310018
Metody i narzędzia monitorowania infrastruktury teleinformatycznej
Dziubak S.,Baumgart G., Gacoń D., Gajewski P., Mitura G.
02300028
Metody optymalizacji sieci i usług telekomunikacyjnych dla potrzeb obsługi okresowo wzmożonego ruchu telekomunikacyjnego na organiczonych obszarach
Szczęsny W.,Mitura G., Paczocha J.
21300018
Metody pomiarowe stanu środowiska EM oraz parametrów EMC urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w kopalniach, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów w dziedzinie czasu
Michalak M.,Bobrowski R., Kałuski M., Macher M., Modrzewska M., Pietranik M., Skrzypek K., Stajszczyk M., Strużak R., Tyrawa P.
10300048
Modelowe rozwiązania próbnika dla technologii ADSL do pracy w systemie AWP-IŁ
Godlewski P.,Chojnacki B., Kobus R., Parol B., Skwarski G.
06300048
Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali
Białoń P.,Granat J., Jaroszewicz S., Klimasara E., Majdan M.
06300048
Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali. Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS
Białoń P.,Klimasara E.
12300038
Opracowanie narzędzi informatycznych w dziedzinie metrologii wspomaganej komputerowo
Nerkowski D.,Korszeń K., Kędzierski G., Warzec A.
11310018
Opracowanie aktów prawnych i innych dokumentów dla administracji państwowej oraz inne działania na rzecz administracji państwowej nie objęte odrębnymi pracami
Fereniec M.,Grzybkowski M., Hałka W., Kobus R., Olender-Skorek M., Orłowski A., Paczocha J., Stolarczyk A., Tomaszuk E., Warzec A., Więcek A.
02300038
Opracowanie koncepcji i ocena wykonalności urządzenia pomiarowego jakości energii elektrycznej w miejscu jej dostarczenia do odbiorcy
Dziubak S.,Baumgart G., Gacoń D., Gajewski P., Mitura G.
21310018
Opracowanie koncepcji wyłączania nadajników analogowych w Polsce w związku z uruchamianiem cyfrowej telewizji
Sobolewski J.,Gołębiowski B., Niewiadomski D., Strużak R., Więcek D.
05300038
Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji
Binkiewicz A.,Kliś P.
08300038
Opracowanie podstaw do wdrożenia cyfrowych systemów trankingowych dla potrzeb systemów bezpieczeństwa publicznego
Niski R.,Bronk K., Radziwanowski M., Stefański J., Żurek J.
09300038
Opracowanie wyników uzyskanych w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych zawierające oszacowanie niepewności pomiarów
Chudziński A.,Bogucki J., Borowski A., Połujan J.
21300058
Optymalizcaja parametrów w systemach MIMO z modulacją OFDM
Oziewicz M.
11300018
Perspektywiczne aspekty regulacji w sektorze komunikacji elektronicznej
Kamiński F.
12300058
Prace rozwojowe w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości. Etap 1: Krajowe i międzynarodowe komparacje wzorców IŁ. Raport o wynikach krajowych i międzynarodowych komparacji wzorców częstotliwości i czasu Instytutu Łączności w 2008 r.
Marszalec M.,Lusawa M., Rau Z.
08300048
Przygotowanie do wdrożenia systemu łączności krótkofalowej w oparciu o opracowane modemy KF w technologii radia programowalnego
Stefański J.,Bronk K., Niski R.
10300018
Rozwój europejskich prac normalizacyjnych w 2008 roku i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce
Kobus R.,Ołtarzewska A.
12300048
Rozwój metod wzorcowania przyrządów pomiarowych - opracowanie metod kalibracji mierników jakościowych energii elektrycznej i mocy
Rynowiecki B.,Hercan-Sereda E., Kossek T., Nerkowski D., Osuch T., Warzec A.
21300038
Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich. Trendy, granice, bariery
Strużak R.,Modrzewska M., Skrzypek K.
06300058
Spec-Ver - metodyka tworzenia oprogramowania integrująca zadania specyfikacji, implementacji i weryfikacji modułów programów
Salwicki A.
21310048
Staż naukowy pracowników Politechniki Malawi (Afryka)
Strużak R.,Bobrowski R., Chadza T., Modrzewska M., Nikoloma M., Sobolewski J., Stajszczyk M., Tyrawa P.
05300028
Sterownik mikroprocesorowy urządzenia chłodząco-grzewczego wykorzystującego efekt Peltiera
Samborski R.,Chrustowski E., Kanicki K., Kozyra M.
10310048
System AWP-IŁ - mobilne mini-centrum zarządzania badaniami oraz prace rozwojowe
Godlewski P.,Chojnacki B., Jóźwik L., Kobus R., Mąkosza Z., Niechoda K., Olechowski K., Parol B.
05300018
System Nadzoru, Monitoringu i Sterowania (SNMS) rozproszonych siłowni telekomunikacyjnych wykorzystujących odnawialne i inne źródła energii
Samborski R.,Chrustowski E., Kanicki K., Kozyra M.
70300018
Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju rynku komunikacji elektronicznej w Polsce
Zieliński A.
21310028
Utrzymanie i modernizacja laboratoriów LAP-EMC AP 016 i LB-EMC AB666 we Wrocławiu
Kałuski M.,Bobrowski R., Macher M., Michalak M., Modrzewska M., Pietranik M., Skrzypek K., Stajszczyk M., Tyrawa P.
12300018
Weryfikacja eksperymentalna projektowania i wytwarzania apodyzowanych masek fazowych przy użyciu technologii szkieł HEBS
Jaroszewicz Z.,Kossek T., Osuch T.
09300028
Współpraca międzynarodowa w ramach ITU-R i ITU-T
Karwowska-Lamparska A.,Szulim P.
02300018
Wybrane aspekty elektronicznej łączności multimedialnej stosowanej w nowoczesnych jednostkach samorządowej administracji publicznej. Zadanie 1: Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej
Sienkiewicz K.,Gacoń D., Gajewski M., Latoszek W.
02300018
Wybrane aspekty elektronicznej łączności multimedialnej stosowanej w nowoczesnych jednostkach samorządowej administracji publicznej. Zadanie 2: Model bezpieczeństwa informatycznego i i ochrony e-Urzędu terenowej jednostki administracji publicznej przed zagrożeniami związanymi z elektroniczną łącznością multimedialną
Michalski W.,Gacoń D., Latoszek D., Latoszek W., Wójcik G.
02300018
Wybrane aspekty elektronicznej łączności multimedialnej stosowanej w nowoczesnych jednostkach samorządowej administracji publicznej. Zadanie 3: Metody pomiarowe do oceny parametrów QoS platformy łączności elektronicznej używanej do udostępniania usług multimedialnych na potrzeby nowoczesnych jednostek administracji samorządowej
Gut H.,Gacoń D., Latoszek W., Nowak S., Saniewski J., Zalewski W.
02300018
Wybrane aspekty elektronicznej łączności multimedialnej stosowanej w nowoczesnych jednostkach samorządowej administracji publicznej. Zadanie 4: Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych systemu łączności elektronicznej - sposobu budowy, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej na szczeblu lokalnym
Szczęsny W.,Gacoń D., Latoszek D., Paczocha J.
08300058
Wykorzystanie Inteligentnego Systemu Nauczającego (ISN) w szkoleniach ODL (Open and Distance Learning)
Chęć J.
06300038
Zorientowane usługowo rozproszone systemy dostarczania informacji decyzyjnych - rozwój wybranych serwisów
Pajer M.,Celej P., Gosk A., Granat J., Kuśmierek R., Majdan M., Olender P.
67300018
Złożone problemy gier konkurencyjnych na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym
Laskowski S.,Wierzbicki A.P. - konsultacje