Struktura organizacyjna Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Kapuściarek - czwartek, 06 maja 2010 11:53 | Zmieniony: piątek, 12 sierpnia 2016 07:48   
W strukturze organizacyjnej Instytutu przedstawionej na schemacie organizacyjnym występują:
  • komórki prowadzące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą badania:

zakłady naukowo-badawcze,

laboratoria.

  • działy - komórki prowadzące działalność funkcjonalno-obsługową
  • Pion Ochrony Informacji Niejawnych.
pdf_icoSchemat organizacyjny Instytutu Łączności, 20.07.2016 r.

 

Zmieniony: piątek, 12 sierpnia 2016 07:48