Instytut Łączności Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Kapuściarek - niedziela, 03 stycznia 2010 18:21 | Zmieniony: piątek, 29 września 2017 11:04   

w_glowne_h150Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii B.

W 2012 r. został opracowany i wdrożony Kodeks postępowania w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym, który przedstawia zasady postępowania i zasadnicze wartości stosowane w Instytucie.

pdf_ico Annual Report 2016

pdf_ico Annual Report 2015

pdf_ico Annual Report 2014

pdf_ico Annual Report 2013

pdf_ico Annual Report 2012

pdf_ico Annual Report 2011

pdf_ico Annual Report 2010

pdf_ico Annual Report 2009

  - Z dniem 1 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620). Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 tej ustawy, Instytut otrzymał kategorię A jednostki naukowej. Kategorię tę otrzymały jednostki, które uzyskały kategorię pierwszą przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

 

30.09.2010 - Decyzją  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Łączności otrzymał 1. kategorię jednostki naukowej.

W liczbie 47 jednostek naukowych, ocenianych w grupie Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne (G5) za działalność w latach 2005-2009, Instytut uzyskał szóste miejsce ze wskaźnikiem efektywności naukowej 143,34, co plasuje go wśród najwyżej ocenionych jednostek w tej grupie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.

Zmieniony: piątek, 29 września 2017 11:04