Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Nerkowski - wtorek, 19 stycznia 2010 18:03 | Zmieniony: wtorek, 16 lutego 2016 13:55   

W strukturze organizacyjnej Instytutu Łączności, przy Centralnej Izbie Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12), działa Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu: AP 015).

Laboratorium:

  • ma opisany w Księdze Jakości system zapewnienia jakości, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
  • prowadzi prace w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych, optoelektrycznych oraz czasu i częstotliwości;
  • zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi Głównego Urzędu Miar oraz międzynarodowymi (NIST, NPL i PTB);
  • ma w pełni automatyczne stanowiska kalibracyjne.

Laboratorium otrzymało:

PCAa-AP015_h150
Zmieniony: wtorek, 16 lutego 2016 13:55