Struktura organizacyjna - Laboratoria Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Kapuściarek - wtorek, 11 maja 2010 08:37 | Zmieniony: środa, 16 marca 2016 13:47   

Instytut Łączności dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres działania ich należy do największych w kraju. Laboratoria zorganizowane są w dwóch pionach:

  • badawczym,
  • wzorcującym.
W pionie badawczym działają następujące laboratoria:
  • Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (w Warszawie), które wykonuje badania radiowe (R&TTE, RED), badania EMC oraz bezpieczeństwa użytkowania i ochrony zdrowia; oraz przeprowadza ocenę zgodności (CE).
    Certyfikat akredytacji nr AB 121.
W pionie wzorcującym działają następujące laboratoria:

 

Podstawą funkcjonowania Laboratoriów są wymagania zawarte w dokumentach:

  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U., 2002, nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
Zmieniony: środa, 16 marca 2016 13:47