Konferencje w Instytucie Łączności Drukuj Email
Wpisany przez Administrator - wtorek, 24 listopada 2009 14:34 | Zmieniony: wtorek, 15 marca 2016 09:01   

Instytut Łączności jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych:

Archiwalne konferencje:

  • Forum TETRA Polska cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń oraz popularyzacji w Polsce systemu trankingowego, zgodnego z opracowanym przez ETSI standardem TETRA (od 2006 r.)
  • ICTON - "Mediterranean Winter" (ICTON-MW) zimowe rozszerzenie konferencji ICTON - międzynarodowe forum dyskusji i promocji badań w dziedzinie telekomunikacji optycznej, służące nawiązaniu współpracy między europejskimi ośrodkami badawczymi a arabskimi z rejonu morza Śródziemnego (2007-2009),
  • International Conference on Semiconductor Materials and Optics (SMMO) poświęcona fizycznym i technologicznym aspektom nowych materiałów półprzewodnikowych i optycznych (2007-2008),
  • Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej (Wrocław).,
  • Centre of Excellence Workshop on Optimizing the Transition to a Next Generation Network (2008 r.),
  • Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2003 r.),
  • International Experiences on Interconnection Issues (INTERCON) doroczne forum wymiany poglądów na zagadnienia związane z liberalizacją rynków usług telekomunikacyjnych (w latach 1998-2004),
  • Research for Information Society (RIS) w ramach propagowania idei społeczeństwa informacyjnego, dyskusja w Instytucie Łączności o projektach, inicjatywach i osiągnięciach dotyczących tej idei (w latach 1998-2003),
  • Workshop on the Prospects of Personal Wireless Communications (PPWC) warsztaty organizowane przez Instytut Łączności w ramach działalności w sieci doskonałości NEXWAY (w latach 2004-2005).
Zmieniony: wtorek, 15 marca 2016 09:01