XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

Instytut jest współorganizatorem XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej, które, tradycyjnie, mają miejsce we Wrocławiu.

 
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2017

WTISD-2017-sliderCentralna impreza obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2017 będzie miała miejsce dnia 22 maja 2017 r. w Sejmie RP.  W tym roku hasłem przewodnim jest Big Data for Big Impact. Polskim obchodom będzie towarzyszyła XVIII Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, podczas której wystąpi dyr. Jerzy Żurek z wykładem Zaplecze B+R w obszarze ICT wobec wyzwań Big Data. Instytut Łączności będzie transmitował przebieg tej Konferencji na żywo.

 
Pilotażowa kampania informacyjno-edukacyjna nt. PEM
Minister_Strezynska

Uruchamiamy pilotażową kampanię informacyjno-edukacyjną na temat pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez instalacje radiowych stacji bazowych w systemach radiokomunikacji ruchomej. Będziemy promować wiedzę dotyczącą zjawiska promieniowania elektromagnetycznego, prezentować materiały informacyjne, artykuły, referaty dotyczące tej tematyki.

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja Medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko (oceny, poglądy, harmonizacja) podczas, której m.in. przedstawiono referat mgr inż. Rafała Pawlaka nt. Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji telefonii komórkowej zwracający uwagę na najważniejsze zagadnienia techniczne dotyczące pomiaru poziomów PEM.

 
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) 1/2017

Ukazał się numer 1/2017 Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT).

 
Annual Report 2015
Ukazał się Annual Report 2015, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2015 r.
 
Porozumienie IŁ i Collegium Medicum UJ
Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raporu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.
 
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 1-2/2016

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2016.

 
Audycja nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce

Pierwszy Program Polskiego Radia w audycji Sygnały Dnia wyemitował rozmowę nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce, programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz internetu o dużych przepływnościach. W audycji uczestniczył p. Wojciech Hałka, pełnomocnik dyrektora IŁ ds. rozwoju i sprzedaży.

 

ICTON

W dniach 2-6.07.2017 r. w Gironie (Hiszpania) odbędzie się 19. Międzynarodowa Konferencja ICTON 2017 (International Conference on Transparent Optical Networks).

EMC

W dniach 5-9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu odbywają się Warsztaty EMC (XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej).